Wie blust er de brand?

Wie blust er de brand?

Wie blust er de brand?

Diverse gemeentelijke gebouwen, en in het bijzonder de gemeentelijke ontmoetingscentra, worden voornamelijk door vrijwilligers van de plaatselijke verenigingen gebruikt. In deze ontmoetingscentra wordt er regelmatig eten klaar gemaakt voor een eetfestijn, een workshop of een gezellig samenzijn.

Omdat de gemeente binnenkort nieuwe brandblustoestellen aankoopt en er hierbij ook brandblusoefeningen worden voorzien, stelde de Vooruit-fractie tijdens de gemeenteraad voor om de verenigingen die frequent gebruikmaken van deze gemeentelijke ontmoetingscentra de kans te bieden om brandblusoefeningen te volgen.

De bestuursmeerderheid wrong zich in allerlei bochten om dit constructieve voorstel niet te moeten aanvaarden tijdens de zitting; hetgeen volgens Vooruit Melle een gemiste kans is.

Vooruit Melle vindt dat een open debat en constructieve voorstellen deel zouden moeten kunnen uitmaken van een openbare zitting en daar ook moeten kunnen worden aanvaard. De oppositiepartijen hebben geen enkel ander forum waar zij constructieve voorstellen kunnen doen. Er is geen voorafgaandelijke bespreking van de agendapunten waar er naar ieders mening wordt geluisterd. De gemeenteraad is het enige platform waar er kan worden gediscussieerd, maar dit ontaardt telkens in een politiek machtsspel vanuit de bestuursmeerderheid en hierbij is volgens onze mening de Mellenaar niet gediend.