Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Wist je dat de Melse kwetsbare gezinnen 4 Mellebons (1 per kwartaal) in 2021 zouden ontvangen als ondersteuningsmaatregel? Tot op heden ontvingen zij er nog maar één (samen met de verdeling van de Coronabon in april 2021).

We vroegen hoe dit kwam.

Bij het OCMW vernamen wij dat de Mellebons "op" zijn".

Tijdens de raadszitting weerlegde de schepen dit en gaf hij de schuld aan het nieuwe personeelslid, die niet wist dat deze financieel kwetsbare groep per kwartaal recht had op één Coronabon en naliet om deze bons te verzenden.

Wat de oorzaak ook is; Vooruit Melle vindt het betreurenswaardig dat deze doelgroep niet ontving waar zij recht op hebben en dat dit meer dan zes maanden onopgemerkt aan de aandacht van zowel het management als de schepen is ontgaan en dat deze laatste bovendien de schuld geeft aan een nieuw personeelslid, dat onvoldoende werd opgeleid, maar ook niet werd ondersteund om haar taken goed uit te voeren. Want laat ons eerlijk zijn, het gaat niet om het verzenden an sich maar wel dat je moet weten dat deze bons moeten worden verzonden en dat lijkt ons eerder een taak voor de leiding en de politiek verantwoordelijke dan voor een bediende, die ons inziens hier geen schuld treft.