Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

OCMW

Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

Na een aantal uitlatingen van schepen De Vis bij aanvang van de legislatuur en ook later, dat het OCMW van Melle een erfenis is die niemand wou en dat het debiteurenbeheer van het OCMW voor heel wat verbetering vatbaar is, werd onze aandacht voor de OCMW-werking nog meer gefocust.

Uit diverse contacten vernamen we dat tal van zaken waarbij de dienstverlening van het OCMW beter tot zelfs heel wat beter kan zoals:

  • OCMW-steun die buiten de wettelijke termijn van dertig dagen wordt toegekend
  • De betaaldatum van de OCMW-steun die maandelijks wijzigt
  • Facturen die te laat door het OCMW worden betaald en voor extra onkosten zorgen, die worden verhaald op het OCMW-cliënteel
  • Bereikbaarheid van de OCMW-diensten na de diensturen of in het weekeinde
  • Door het enorme personeelsverloop (zo goed als alle maatschappelijk werk(st)ers namen ontslag) weten de OCMW-cliënten niet wie hun behandelende maatschappelijk werk(st)er en vertrouwenspersoon is
  • ...

Onze fractie diende samen met het onafhankelijke raadslid Ellen Swennen tijdens de raadszitting van maandag 18 oktober 2021 een voorstel in om de debiteurenwerking van OCMW en gemeente door een externe en onafhankelijke audit (audit Vlaanderen) te laten doorlichten en te evalueren.

Het is nog steeds onze bedoeling om de huidige werking te auditeren zodat er garantie en bewaking is op een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Mellenaar.

We hoopten de meerderheid tot inzichten te brengen, omdat een onafhankelijke audit zowel de diensten, als de bestuurders en de politieke betrokkenen van zowel meerderheid als oppositie duidelijkheid kan bieden. Een audit legt de potentiële pijnpunten bloot en formuleert adviezen om een nog betere dienstverlening aan te bieden. Iets waar we als bestuurders zouden moeten nastreven en wat we ook schuldig zijn aan elke al dan niet kwetsbare Mellenaar.

Er is (jammer genoeg) geen verplichting om een dienst van een lokaal bestuur periodiek te auditeren. Echter een organisatie die zichzelf respecteert doet dit wel. Zeker wat betreft een aantal essentiële processen en temeer als deze in vraag worden gesteld.

Open VLD stemde in met ons voorstel. Groen onthield zich en de meerderheid stemde tegen, weliswaar niet unaniem. Het voorstel kreeg de positieve stem van CD&V raadslid Moreels.

Is er dan toch nog hoop op een mentaliteitswijziging?

We laten dit alvast niet rusten en blijven openstaan voor jullie signalen om een betere OCMW-dienstverlening te garanderen.