Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Tijdens de ontmoeting met de nieuwe Mellenaars op 11 september maakten we kennis met een iets oudere mevrouw uit Gent, die verhuisde naar Melle en tijdens de kennismaking terecht opmerkte, dat de hoofdingang van het gemeentehuis niet toegankelijk genoeg is voor iemand die slecht te been is.

Deze kranige senior wees er ons op dat er een leuning in het midden van de trap ontbreekt en dat zowel de rechter als de linker trapleuning buiten het bereik (zie foto’s) liggen van de bezoekers van het gemeentehuis. We vonden dit een zeer terechte suggestie, waarop wij een eerdere vraag over toegankelijkheid hebben heropgefrist en opnieuw aan de bestuursmeerderheid hebben voorgelegd.

Melle sloot enige tijd terug een overeenkomst af met het toegankelijkheidsbureau Inter zodat er adviezen worden gevraagd over allerhande nieuwe projecten. Tot op heden werden er 5 adviezen geformuleerd over:

  • de Fietsas Gontrode Heirweg en Scheldebrug
  • de nieuwe kleuter- en lagere school
  • de parkomgeving van deze nieuwe gemeenteschool
  • de herbestemming van de huidige kleuterklassen
  • de heraanleg van de Varingstraat – Vijverwegel

Tijdens de raadszitting van oktober werd ingegaan op onze vraag om toegankelijksheidsadviezen te krijgen over alle openbare gebouwen. Schepen Gistelinck gaf zijn akkoord als deze ingrepen geen grondige aanpassingswerken inhouden (lees niet teveel geld mogen kosten).

Vooruit Melle denkt dat dit alvast een stap in de goede richting is.

Vooruit Melle luistert zeer graag en staat verder open voor jullie suggesties om toegankelijkheid in de ruimere zin van de betekenis in onze gemeente te verbeteren.

Laat die ideeën en suggesties maar komen via ons contactformulier of op info@vooruit-melle.be.

Om af te sluiten geven wij zeer graag een pluim voor de locatie en werking van de hoofdbibliotheek, die wij als zeer toegankelijk ervaren.

Enfin, de eerste stap naar een meer toegankelijk Melle is gezet en daar is Vooruit Melle tevreden om. Wordt vervolgd.