GBS Melle wil een MOS-school worden.

Gemeenteschool

GBS Melle wil een MOS-school worden.

GBS Melle wil een MOS-school worden.

MOS (milieu op school) helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Hierin staan volgende uitgangspunten centraal

  • Leerlingenparticipatie
  • Teamwork
  • Network
  • Beleving

Door je als school aan te sluiten bij MOS kan je van heel wat voordelen en ondersteuning genieten, daarvoor werkt een MOS-begeleider helemaal op maat van de school.

MOS versterkt scholen die aan de slag gaan met duurzaamheidsthema's door deze te verbinden met de leef- en leeromgeving van de leerlingen: leerkrachten en leerlingen die werken rond onderwerpen die lokaal relevant zijn, voelen zich vaak sterker betrokken en meer gemotiveerd.

In januari zal de gemeentelijke basisschool haar intrek nemen in de nieuwe lokalen in het Elsdriespark. Tijdens de gemeenteraad van november werd dan ook aan de gemeenteraadsleden gevraagd om in te stemmen met het inrichten van de speelplaats in het kader van MOS.

De bevoegde schepen sloeg de bal hier toch even mis. Er wordt een geraamd budget van €70.000 gevraagd voor de inrichting van de speelplaats. Echter valt dit niet volledig te kaderen onder MOS. Er is in eerste instantie geld nodig om de speelplaats kindvriendelijk in te richten, pas nadien kan men bekijken hoe men het MOS-project kan integreren in de school.

We waren dan ook verbaasd dat deze vraag, om de speelplaats in te richten, nu pas aan bod kwam want het was de intentie om de school op 1 september 2021 te laten verhuizen. Door diverse omstandigheden werd dit uitgesteld naar 8 november om uiteindelijk definitief te verhuizen in januari 2022.

De schepen beloofde alvast dat de speelplaats kindvriendelijk ingericht zal zijn tegen de verhuis. Daarnaast hopen we dat er zo snel als mogelijk werk kan gemaakt worden van het echte MOS-plan met aandacht voor een duurzame schoolomgeving, gezonde en duurzame voeding, klimaat, duurzame mobiliteit, verantwoorde consumptie, productie en afvalverwerking, de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) enz... dit alles vertrekkende vanuit de centrale uitgangspunten natuurlijk.