Subsidie aan uiterste rechtse VZW weggestemd

Subsidie aan uiterste rechtse VZW weggestemd

Subsidie aan uiterste rechtse VZW weggestemd

Na een nogal bewogen discussie tijdens de zitting van de gemeenteraad van december kwam het tot de stemming over de subsidie (tbv 125 euro) aan vzw De Randgemeenten. Deze vzw steunt flaminganten in de rand van Brussel (zie ook de bespreking vorig jaar).

Het consequent (lees uiterst) Vlaamsgezinde karakter van deze vzw werd nog eens beklemtoond door de betrokkenheid van diverse personen zoals Johan Laeremans en Armand Sijbers. Ondanks dit uiterst Vlaamse karakter stemden zowel CD&V als NV-A Melle voor deze subsidie. De burgemeester motiveerde het stemgedrag van CD&V: "we stemden in het verleden voor en zullen dit nu ook doen".

De drie oppositiepartijen en het onafhankelijke raadslid stemden tegen.

Door de afwezigheid van één NV-A raadlid was er staking van stemmen: 10 stemmen voor en 10 stemmen tegen, waardoor het voorstel niet werd goedgekeurd en de subsidie 2021 werd verworpen.

Vooruit Melle blijft ervoor ijveren dat Melse subsidies worden toegekend aan lokale verenigingen.

Edlers online:

De volledige bespreking kan je hier beluisteren