Worden de financieel meest kwetsbare Mellenaars gesteund?

Hoe sociaal is het sociale beleid van Melle?

Worden de financieel meest kwetsbare Mellenaars gesteund?

Worden de financieel meest kwetsbare Mellenaars gesteund?

In onze nieuwsbrief van oktober kon je lezen dat de Melse kwetsbare gezinnen vier Mellebons (één per kwartaal) in 2021 zouden ontvangen als één van de Corona-ondersteuningsmaatregels. De Vlaamse overheid stortte hiervoor 17179 euro aan het OCMW van Melle. Van dit bedrag werd er 7660 euro aangewend voor deze Mellebons. Wat er met het saldo van 9519 euro zal gebeuren is tot op heden niet duidelijk. Wim stelde hierover tijdens de laatste raad voor maatschappelijk welzijn enkele vragen.

Zo vernamen we dat de drie overgebleven Mellebons niet aan het doelpubliek werden bezorgd, maar dat deze mensen de Mellebons zelf moesten ophalen bij het OCMW en dit voor 1 december 2021. De vraag om deze bons op te halen werd hen op 29 november bezorgd. Hierdoor hadden deze OCMW-cliƫnten 2 dagen de tijd om de bons op het OCMW op te halen. Indien dit niet lukte, werden deze bons automatisch aan het OCMW gedoneerd.

We vernamen tijdens de zitting dat van de 82 gezinnen, die aanspraak maakten op deze bons er 33 (40%) deze bons niet hebben opgehaald. Hierdoor bleef er nog eens 2070 euro van deze Vlaamse middelen ongebruikt en werd dit bedrag aan het OCMW gedoneerd.

Er werd uiteindelijk van de totale Vlaamse subsidie (tbv 17179 euro) om deze financieel kwetsbare doelgroep te helpen, slechts 5590 euro aangewend, maw 31%.

Hoe sociaal is het sociale beleid van Melle?

Onze fractie was niet te spreken over dergelijke beleidskeuze en werkwijze en dan hebben we het nog niet hebben over de keuzevrijheid om al dan niet zelf te beslissen wat er met dit geld gebeurt dat nota bene voor deze doelgroep is bestemd. Qua timing, stigma en hulpverlening aan deze kwetsbare doelgroep kan dit echt tellen.

Vraag en antwoord kan je hier beluisteren: