Te braaf, te voorzichtig en zonder visie!

#Meerjarenplan

Te braaf, te voorzichtig en zonder visie!

Te braaf, te voorzichtig en zonder visie!

Zo kan je de aanpassingen van het meerjarenplan (MJP) 2020-2025 samenvatten.

Tijdens de commissie financiën en de afgelopen gemeenteraad hoorden we een heel tevreden schepen van financiën met trots en fierheid vertellen dat onze gemeente er financieel heel gezond voorstaat. De gemeente slaagt erin de uitgaven te dekken met de eigen inkomsten, hierdoor kan men een in 2020 geplande lening van 2 miljoen schrappen en komt de schuldenlast per inwoner neer op €263.

En als we de cijfers doornemen dan kunnen we inderdaad vaststellen dat onze gemeente er gezond voorstaat. Toch maken wij daar meteen enkele bedenkingen bij. Krijgt de Mellenaar wel de nodige dienstverlening voor de bijdragen die men levert via belastinggeld, opcentiemen en dergelijke meer. Volgens ons blijven heel wat Mellenaren op hun honger zitten.

Wanneer zullen voetpaden heraangelegd worden?

In heel wat straten zijn deze in slechte tot verschrikkelijke staat, toch werd er het afgelopen jaar opnieuw niets ondernomen om dit aan te pakken.

Wanneer wordt Studio M een volwaardige evenementenzaal?

Studio M blijft een lege doos waar het vooral van de creativiteit van de huurder afhangt om er iets gezellig van te maken. Kijken we naar buurgemeenten Heusden, Merelbeke en Oosterzele dan zien we daar betere alternatieven met meer gebruiksgemak.

Wanneer zullen straten heraangelegd worden?

Bij aanvang van de planning zagen we dat er werk zou gemaakt worden van de heraanleg van volgende straten: Vossenstraat, Schauwegemstraat, Kerkstraat, Varingstraat, Vijverwegel, Pontstraat, Brugstraat, Kloosterstraat, Wezenstraat, Kapellenstraat, Kapellendries en Meersstraat. Echter zien we in de aanpassingen dat er op heden enkel werk zal gemaakt worden van de Schauwegemstraat, Varingstraat, Vijverwegel en Kerstraat. Voor de andere straten werden de budgetten verschoven en zijn vooral erelonen voor architecten en studiebureaus voorzien, de werken zelf zullen pas na 2025 aangevat worden.

En dan koestert men nog de hoop om de oude brandweerkazerne en de school in de komende jaren te kunnen verkopen. Hier rekent men respectievelijk op €870.000 en €1.300.000 aan inkomsten, of dit realistisch is zal de toekomst uitwijzen.

Vooruit-Melle zou de brandweerkazerne alvast in eigen beheer houden en deze een nieuwe bestemming geven, we denken hierbij aan het jeugdhuis of diverse kleine vergaderzaaltjes voor het gemeenschapsleven en dergelijke.

Conclusie, wij vinden dat deze bestuursmeerderheid die reeds 15 jaar aan het roer van deze gemeente staat, nog steeds beperkt is in haar visie en duidelijk durf ontbreekt.