Gratis mondmaskers voor het
Melse OCMW-cliënteel,
maar waarom geen gratis zelftests?

Gratis mondmaskers voor het <br />Melse OCMW-cliënteel, <br />maar waarom geen gratis zelftests?

Gratis mondmaskers voor het
Melse OCMW-cliënteel,
maar waarom geen gratis zelftests?

Corona, is en blijft een aanhoudend ernstig probleem.

Je kind naar school sturen, zelf wat symptomen hebben, naar een familiefeestje gaan...

Je wordt geacht om bij al die gelegenheden jezelf en je gezinsleden te testen. Je betaalt tussen de 3 en de 8 euro per zelftest. Als je een verhoogde tegemoetkoming hebt, kan je aan een zelftest geraken bij de apotheek voor 1 euro. Maar een aantal keren 1 euro betalen, kan voor mensen met een laag inkomen een serieuze uitgavenpost worden. Bovendien zijn er genoeg mensen met een heel beperkt budget, die uit de boot vallen voor een verhoogde tegemoetkoming en alsnog de volle pot moeten betalen.

Zo ontstaat er voor mensen, die het financieel moeilijk hebben, een hoge drempel om te voldoen aan de adviezen en verplichtingen om bijvoorbeeld hun kinderen wekelijks te testen voor ze naar school gaan, mondmaskers te dragen, edm. Misschien is het zelfs niet overdreven om te stellen dat je een nieuwe maatschappelijk breuklijn creëert tussen mensen, die door middel van zelftests deftig en gezond kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, en diegenen die dat niet kunnen omdat zij deze zelftest niet kunnen betalen.

Vorige maand vernamen we dat er nog een saldo is van 9.519 euro als ondersteuning tegen de Coronapandemie en ter verbetering van de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen en ter bevordering van het psychologisch welzijn van het OCMW-cliënteel. Onze fractie vroeg in de eerste raadszitting van 2022 of het OCMW gratis preventiemateriaal kan ter beschikking stellen van het OCMW-cliënteel. We stelden voor dat het OCMW Melle een aantal mondmaskers, sneltests, enz… zou aankopen en deze gratis ter beschikking stellen van de doelgroep waarvoor deze subsidie is bedoeld.

De bevoegde NV-A schepen meldde dat er gratis mondmaskers ter beschikking zijn van het OCMW-cliënteel en dat hij weet dat zelftests in een aantal gemeentes gratis worden aangeboden, maar dat Melle dit voorbeeld niet zal volgen.

Waarom? De Melse bestuursmeerderheid vindt dat de opgelegde maatregelen om zichzelf te testen van hogere hand komen en dat de gratis zelftests ook van hogere hand moeten komen. De maatregel om mondmaskers te dragen komen ook van hogerhand, maar deze worden wel gratis ter beschikking gesteld. Coherent beleid? Waarom wel gratis mondmaskers en geen gratis test? Beide zijn verplicht! No comment.

De schepen gaf ook toe dat het OCMW-cliënteel onvoldoende weet dat Melle gratis mondmaskers ter beschikking stelt. Of hij hier iets gaat aan doen? No comment.

Wij laten het alvast aan iedereen weten! Heb je het financieel moeilijker? Ben je gekend bij het OCMW? Haal dan je gratis mondmaskers op!

De bespreking kan je hier bekijken