Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.

Voor 2019 zien de cijfers er allemaal goed uit. De schuldenlast per inwoner bedraagt € 317, wat bijzonder laag te noemen is. De cijfers zijn de cijfers en daarover valt niet de discussiëren. Het team financiën van het gemeentehuis levert uitstekend werk, waarvoor we hen van harte willen bedanken. Maar zoals eerder gezegd verduidelijkt dit ook de wel en niet gerealiseerde investeringen door de bestuursmeerderheid.

Investeringen, die vaak gekoppeld zijn aan de gemaakte verkiezingsbeloftes en een groot deel van de Mellenaars overtuigden om op deze partij(en) te stemmen. We blijven het moeilijk vatbaar vinden dat je in de meerjarenplanning 2019 – 2024 beslist om bepaalde investeringen te doen en we dan in de jaarrekening 2019 vaststellen dat deze niet gerealiseerd werden. Uiteraard is hier steeds een uitleg voor, echter is het voor ons als oppositiepartij en zeker voor jullie als inwoners niet duidelijk hoe dat komt. Het is ook niet steeds duidelijk wat en waarin men investeerde. De voorziene budgetten worden vaak gekoppeld aan vaag omschreven plannen. Zo heeft men in 2019 een budget van €250.000 geïnvesteerd in machines, installaties en uitrusting. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. En onze vraag naar meer duidelijkheid blijft onbeantwoord.

Net daar stopt dan de openbaarheid van het bestuur. Om als oppositiepartij op een correcte manier de jaarrekening te kunnen inschatten, vroegen wij tijdens de gemeenteraad van 18 mei 2020 aan de burgemeester en schepenen, om aan het einde van het jaar een overzicht toe te voegen van de gerealiseerde doelstellingen en investeringen. Welk machine of installatie werd aangekocht, welke straat werd vernieuwd, wat is de reden van het nog niet realiseren van bepaalde doelstellingen en zo verder.

Helaas kregen we een dikke NEE op onze vraag. De burgemeester ziet hier de meerwaarde niet van in. Wij echter wel, en dit niet enkel voor ons, maar ook voor u als Mellenaar. Op basis van dergelijk document zou een artikel kunnen worden opgemaakt om te publiceren in de Melle in Beweging (MIB). Dit zou naar de inwoners van Melle, u als belastingbetaler, een overzicht kunnen geven van wat er met uw centen is gebeurd . Voor ons zou het klare wijn schenken en zouden we met meer vertrouwen deze documenten kunnen doornemen, wat zou relateren in een gezond en onderbouwd debat over de jaarrekening.

Helaas zullen we op onze honger blijven zitten en werkt dit bestuur verder zonder meer info aan te leveren. Jammer, want vaak vraagt men het vertrouwen van ons als oppositie en u als burger, wel ik heb altijd geleerd dat vertrouwen uit twee richtingen moet komen.