Samen armoede en sociale uitsluiting aanpakken

Samen armoede en sociale uitsluiting aanpakken

Samen armoede en sociale uitsluiting aanpakken

Indien we armoede en sociale uitsluiting echt willen aanpakken, moeten we als OCMW op alle terreinen actie ondernemen en dit in samenwerking met de andere Melse welzijnsactoren. Het OCMW kan moeilijk alleen een systematisch en globaal beleid voeren, gericht op armoede, gezien de diverse aspecten van de problematiek.

De Vooruit fractie vroeg op het einde van de eerste raadszitting 2022 aandacht voor het feit dat er de voorbije maanden en ook sinds 2019 weinig of geen beleidsmatige agendapunten werden besproken op de raad voor maatschappelijk welzijn.

Een vraag, die we ook de vorige legislatuur stelden: 'Waarom duren de besprekingen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn slechts gemiddeld 15 min?'.

De bestuursmeerderheid antwoordde 'efficiënt vergaderen'

Om onze vraag kracht bij te zetten, maakten we een overzicht sinds 2019:

  • wordt er per raadszitting gemiddeld 5,3 agendapunten besproken
  • 1,9 van deze agendapunten staat ook op de gemeenteraad en is dus niet zuiver OCMW-gebonden
  • de gemiddelde duur van de volledige raadszitting 'steeg' van 15 naar 22 minuten. Er wordt gemiddeld 4 min per agendapunt 'gedebatteerd' (inclusief de stemming)

Sinds 2019 tot op heden werden er - naast allerhande reglementen over de praktische OCMW-dienstverlening - zo goed als geen beleidsmatige thema’s besproken.

  • Er werd nooit een evaluatie van de voorbije 3 jaar bestuursperiode gemaakt. Niet nu, maar ook niet tijdens de voorbije twee andere legislaturen.
  • Er is tot op heden nog steeds geen inhoudelijk beleidsplan met de situering van het OCMW in het maatschappelijke werkveld opgesteld
  • Wat is de visie en missie met de functionele doelstellingen van het OCMW?
  • Hoe kan de Mellenaar beter de weg vinden naar het OCMW?
  • Wat kan het OCMW doen om destigmatiserend te werken en zijn dienstverlening laagdrempelig, breder en neutraler aan te bieden?
  • Aangezien het OCMW geen eigen woonzorgcentrum heeft, vroegen we ook hoe het OCMW omgaat met het ouderen en thuiszorgbeleid en de ten laste name van deze onkosten?
  • enz

Voor de Vooruit Fractie is dit geen voorbeeld van efficiënt vergaderen.

Allemaal goed bedoelde vragen en suggesties, maar deze werden op weinig enthousiasme onthaald. We kregen zelfs een felle reactie vol onbegrip vanuit de bestuursmeerderheid terug.

Vooruit Melle zal zich blijven inzetten om de dienstverlening aan het OCMW-cliënteel te verbeteren waar dit noodzakelijk is. De bespreking kan je hier herbekijken.