Buurtbewoners reageren op de omgevingsvergunning
van de brouwerij Huyghe

Buurtbewoners reageren op de omgevingsvergunning<br />van de brouwerij Huyghe

Buurtbewoners reageren op de omgevingsvergunning
van de brouwerij Huyghe

De Vooruit fractie stelt zich sinds 2017 de vraag 'Tot welke hoogte is de brouwerij een opportuniteit voor onze gemeente en vanaf welk moment overstijgt het uitbreidingsproject de capaciteit en de leefbaarheid van onze gemeente?'

Na het ruimtelijke uitvoeringsplan in 2019 komt in 2022 de omgevingsvergunning aan bod. Niet de gemeenteraad, maar de provincieraad zal op basis van het advies van college van burgemeester en schepenen in de komende weken hierover een beslissing nemen.

Onze fractie blijft bij het eerder standpunt, dat we de werking van de ambachtelijke brouwerij met het lokale karakter zeer genegen zijn. Een kleinschalige brouwerij met het wereldberoemde bier overstijgt de leefbaarheid in het Melse centrum niet. Dit biedt uitstraling, tewerkstelling en een meerwaarde aan Melle. De voorliggende plannen zijn qua oppervlakte en activiteiten te groot om dezelfde levenskwaliteit in de omgeving van de brouwerij te garanderen.

De Vooruit-fractie is de enige Melse politieke familie, die zich sinds de start van deze uitbreidingsplannen bezorgd en kritisch uitte en ook – in het kader van de leefbaarheid van de ruime omgeving rond de brouwerij – tegen deze uitbreidingsplannen stemde.

Vooraleer in 2019 dergelijk standpunt in te nemen, had de Vooruit fractie een buurtoverleg georganiseerd en geluisterd naar de bezorgdheden van deze buurtbewoners.

In januari 2022 schreven meer dan twintig buurtbewoners bezwaarschriften tegen de recente omgevingsvergunning. Heel wat van deze bezwaren werden goed onderbouwd en gedocumenteerd en zijn een bundel van bijna 20 pagina’s.

In de gemeenteraad van januari ’22 kwam het verplaatsen van het tracé van de Eikerwegel aan bod. Dit dossier is een zeer beperkt deel van de omgevingsvergunning, maar omdat de gemeenteraad hierover wel bevoegd is, krijgt het hierdoor een aanzienlijke symbolische waarde.

Alle raadsleden uit de oppositie waren voorstander om het verplaatsen van het tracé uit te stellen en de buurt zo de kans te bieden om in dialoog te gaan met de bestuursmeerderheid. De bestuursmeerderheid opperde dat er geen tijd meer over was voor uitstel en verwees hiervoor zelfs naar 'nieuwe' wetgeving; wetgeving, die niemand van de oppositie op voorhand kreeg of enige kennis van had.

De bestuursmeerderheid en Open VLD stemden (ondanks hun eerdere vraag naar uitstel dan) toch voor het verplaatsen van het tracé. Het college van burgemeester en schepenen zou alsnog op een later moment in dialoog gaan met de buurtbewoners. Vooruit Melle vindt het jammer dat dit gesprek niet vòòr de raadszitting plaatsvond en hierdoor aan alle partijen de kans bood om meer duidelijkheid te creëren.

Waarom een industriële brouwerij in het centrum van Melle blijft en niet deels verhuist of welke meerwaarde Melle aan deze industriële brouwerij biedt, is voor ons niet echt duidelijk. We zijn overtuigd dat dit niet vanuit het algemene belang gebeurt.

Vooruit Melle blijft de leefbaarheid in de ruime omgeving van de brouwerij opvolgen.

De bespreking kan je hier herbekijken.