Melle op vrijersvoeten

#Fusiegesprekken

Melle op vrijersvoeten

Melle op vrijersvoeten

Je kon er niet naast kijken: de lokale pers stond bol met het nieuws dat Melle de gemeentes van de politiezone een huwelijksaanzoek zal doen.

Is Melle een interessante bruidspartner?

Vooruit denkt van wel, maar een fusie onder diverse gemeenten moet grondig worden voorbereid en mag geen blind of vooraf geregeld huwelijk zijn. Beide zijn niet altijd succesverhalen, maar de scheiding van gemeentes is nog moeilijker te realiseren dan bij een fout gelopen huwelijk.

Op 11 januari 2021 vond er een eerste bespreking plaats met alle Melse gemeenteraadsleden om te polsen naar de bereidwilligheid om te fuseren met de omliggende gemeentes Merelbeke, Destelbergen/Heusden en Oosterzele. Toen bleek er een zekere voorzichtige bereidheid om op zoek te gaan naar de beste fusiepartners.

Melle heeft als troef dat de schuldenlast lager is dan gemiddeld binnen de politiezone. Maar daarnaast hebben we toch wel een zekere achterstand qua patrimonium en dienstverlening. Heel wat gebouwen (op onze nieuwe gemeenteschool na) bieden niet de dienstverlening die we in de 21e eeuw mogen verwachten en zijn aan vernieuwing of grondige renovatie toe. Ook de diverse éénmansdiensten zorgen voor een publieke dienstverlening die qua continuïteit beter zou kunnen.

Vandaar dat we op zoek moeten gaan naar gemeentes die elkaar op diverse vlakken versterken. Een fusie tussen gemeenten kan geen doel op zich zijn, maar een middel om tot een beter lokaal bestuur te komen. Een krachtigere beleidsvisie ontwikkelen, die meer inspeelt op de uitdagingen van onze tijd, en om het bestuur en de openbare dienstverlening dichter bij de mensen te brengen en niet omgekeerd.

Ook de schuldovername is niet onbelangrijk, maar is ook geen doel op zich. Het aantal inwoners van de nieuwe gemeente bepaalt de schuldovername:

  • tussen 20.000 en 24.999: € 200/inwoner;
  • tussen 25.000 en 29.999: € 300/inwoner;
  • tussen 30.000 en 34.999: € 400/inwoner;
  • vanaf 35.000: € 500/inwoner.

Er wordt best een nieuwe voldoende grote bestuurlijke entiteit (met minimum drie gemeentes en liefst alle vier) opgericht, niet louter om de hoogste schuldovername binnen te rijven, maar om als nieuw bestuur, een sterkere administratie uit te bouwen, een nog betere dienstverlening aan de inwoners te bieden en om de geografische positie tov Gent te versterken.

Vooruit Melle stelt deze complementariteit als zeer belangrijk voorop.

Zo lijkt een fusie tussen de gemeenten van onze politiezone (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele) een niet onlogische keuze, gelet op hun gelijklopende voorstedelijke karakter ten opzichte van Gent. Gelet op onze unieke positie in de rand van Gent - met alle uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt - is ook een meer doorgedreven samenwerking met Gent een essentieel aandachtspunt.

Gent is immers het centrum van onze regio, met bovenlokale betekenis. Dat wordt wel eens vergeten in het debat, of om politieke redenen vertekend voorgesteld. Dat is onterecht en niet in het belang van onze inwoners.

Als alle gemeentes van de politiezone fuseren ontstaat er een nieuwe gemeente van ongeveer 67000 inwoners en een oppervlakte van ongeveer 12000 hectare.

We bezorgen jou alvast de fusiefiche, dat een beeld geeft van de sterktes en zwaktes van de diverse gemeenten.

De CD&V en NV-A bestuursmeerderheid gaf toe dat de fusie met één gemeente voor hen ook een piste is, die zij zullen uitwerken, ook al is dit een fusie met de tweede kleinste gemeente Oosterzele. Hierdoor er zou een nieuwe gemeente ontstaan met 25000 inwoners; hetgeen volgens ons inzicht en inschatting naar bestuurlijke normen nog steeds een kleine gemeente is en over onvoldoende bestuurlijke slagkracht zou beschikken.

Voorut Melle is voorstander van participatieve beleidsvoering en stelde voor om met de Mellenaars in gesprek te gaan en zo tot een gedragen voorstel te komen. Het voorstel tot participatie werd jammer genoeg door de bestuursmeerderheid afgewezen.

We willen jullie meningen, suggesties en bezorgdheden kennen. We komen hier zeker op terug, maar laat ons gerust weten wat jullie denken op info@vooruit-melle.be

Bekijk hier de besprekingen: