Doorlichting op PFOS-verontreiniging in Melle

Doorlichting op PFOS-verontreiniging in Melle

Doorlichting op PFOS-verontreiniging in Melle

Vlaanderen schreef diverse maatregelen voor in het kader van gelijkaardige doorlichtingen van brandweersites en locaties van zware industriële branden: No regret-maatregelen brandweeroefenterreinen en sites van een zware industriële brand | Vlaanderen.be

In de lokale pers werd gemeld dat de brandweerkazernes van Merelbeke en Wetteren worden doorgelicht op mogelijke PFOS-verontreiniging. In Melle blijkt dergelijke doorlichting op het eerste zicht niet nodig te zijn volgens de Melse bestuursmeerderheid en het advies van OVAM.

Vooruit Melle is bezorgd dat dergelijke verontreiniging zich ook voordoet in Melle en Wim stelde daarom tijdens de raadszitting van maart hierover enkele vragen:

"Melle heeft volgens ons alvast één locatie waar er op 29 juni 1986 een zware industriële brand van het Plastigranbedrijf heeft gewoed waar het huidige Camille Melloyhof is gevestigd. We vernamen dan ook graag of er een doorlichting volgt van beide sites en welke locaties er (buiten de voormalige brandweerkazerne en de omgeving van het Melloyhof) in Melle allemaal in aanmerking komen voor een doorlichting op een PFOS-verontreiniging en wanneer deze doorlichting zal plaatsvinden?

Zal de gemeente voorzorgsmaatregelen nemen in afwachting van dit bodemonderzoek zoals in Merelbeke? Indien wel, wordt er dan ook een buurtvergadering georganiseerd?"

Beeldmateriaal over de Plastigranbrand kan u hier bekijken.

De bevoegde CD&V-schepen liet schriftelijk (wegens quarantaine na Corona-besmetting) weten dat er in Melle 12 potentiële locaties zijn waar zich dergelijke PFOS-verontreiniging kan voordoen en dat de gemeente hiervoor advies vroeg aan OVAM. Vooruit Melle vroeg deze adviezen op.

OVAM argumenteerde dat van deze twaalf er één locatie een potentieel risico inhoudt, nl. het Camille Melloyhof op Melle Vogelhoek.

OVAM en de bestuursmeerderheid veronderstellen dat door het grote grondverzet bij de aanleg en het bouwproject van het C Melloyhof de kans klein dat er nog een deel vervuilde grond is achtergebleven.

Vooruit Melle verkiest zekerheid boven veronderstelling en wacht liever de metingen af, die binnenkort zullen gebeuren in het C. Melloyhof.

Wordt verder opgevolgd...

U kan de vraag hier beluisteren:

Update 11 mei 2022

De gemeente heeft brieven gestuurd naar de bewoners in de omgeving van de brandweerkazerne in de wezenstraat, de brandweerkazerne op de brusselse steenweg en de bewoners uit de omgeving van het voormalig bedrijf Plastigran. U kan de brief nalezen door op de betreffende link te klikken. Meer info leest u ook in het artikel van HLN over de brieven die de gemeente schreef