Uw energiefactuur te hoog?

Misschien kan het OCMW u ondersteunen?

Uw energiefactuur te hoog?

Uw energiefactuur te hoog?

Het OCMW van Melle ontvangt jaarlijks een federale subsidie van 36.000 euro om financieel kwetsbare Mellenaars te ondersteunen om enerzijds het energieverbruik te verminderen en anderzijds om tegemoet te komen in de hoge energiefacturen.

Deze vormen van ondersteuning en subsidie bestaan reeds diverse jaren, maar het OCMW Melle liet tot nu toe na om hiervan gebruik te maken. Hierdoor zijn gedurende jaren deze subsidies verloren gegaan en kreeg het OCMW-cliënteel deze ondersteuning niet.

Vooruit-Melle betreurt deze manier van werken, maar er is verbetering op komst.

In de raadszitting van april 2022 werd het reglement unaniem goedgekeurd dat deze ondersteuning vanaf 1 mei 2022 mogelijk maakt.

Het nieuwe reglement werd op vraag van de Vooruit fractie aangepast om naast de curatieve (bvb steun bij betaling hoge onkosten) ook preventieve maatregelen (bvb aankoop besparende maatregelen (zoals thermostatische kranen) en sensibilisering) op te nemen in het reglement. Bij sensibilisering denken wij aan informatie, die energie besparen of sluimerverbruik kan vermijden bvb aan de hand van een informatiebrochure of het gemeentelijk tijdschrift 'Melle in beweging'.

Het volledige reglement vind je hier.

Neem contact op met het OCMW Melle of met ons mocht je hierover vragen hebben.

De bespreking tijdens de raadszitting kan je hier beluisteren.