Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Parkschool

Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.

Om deze school te realiseren ging men over tot de aankoop van de gronden, incl. oude schoolgebouwen, in de Beekstraat en Vossenstraat (de voormalige Rijksschool en het Lucerna college). Hiervoor betaalde men 2.1 miljoen euro, terwijl men enkele honderden meters verder nog eigen gronden liggen heeft. Alvorens van start te kunnen gaan met de bouw diende het terrein bouwrijp gemaakt te worden, kostprijs ongeveer 500.000 euro.

Dat bouwen geld kost, is duidelijk en ook geweten, maar dit is meer dan een school alleen. Samen met de school wordt een nieuwe turn- en gymzaal gebouwd. Door een persoonlijke inbreng van 180.000 euro door Immer Vooruit, krijgt de turnclub, met maatschappelijke zetel te Lochristi, exclusief gebruik na de schooluren en tijdens de vakanties (uitgezonderd grote vakantie) van deze turn- en gymzaal. De bouw ervan kost in totaal ongeveer 1 miljoen euro.

Daarnaast wil men de overgebleven open ruimte omvormen tot een park dat de buurt moet samenbrengen. Hiervoor loopt het prijskaartje al op tot 1 miljoen euro. Deze som is nodig om het park aan te leggen, afsluitingen te plaatsen, wegenis te realiseren en erelonen te betalen.

Een buurt waar groen voorzien is, is altijd mooi en aangenaam, dat zullen we ook niet tegenspreken en daar zijn we zeker voorstander van. Echter vinden we het onrealistisch dat precies op deze plaats zoveel geld geïnvesteerd wordt in een buurtpark, temeer omdat het grootste deel van de omwonenden beschikt over een eigen tuin of voorziening om buiten te zitten, alle wijken rondom de nieuwe school zo ingericht zijn dat er telkens groenruimte is, al dan niet voorzien van speeltuigen, met zitbanken en mogelijkheden waar buren elkaar kunnen treffen. (Wijk 't Lammeke, Dries, Jan De Lichte, ...) en bovenal er op 700m van de site een prachtige groene long zich nog steeds aan het ontwikkelen is, namelijk de Kouterslag.

In 2015 werd een mooi masterplan voorgesteld voor deze Kouterslag, helaas loopt de verdere ontwikkeling niet zoals gepland. Wij hadden dan ook liever de budgetten voor het park van de parkschool geïnvesteerd gezien op de Kouterslag.

Samengevat zijn wij absoluut voor de bouw van de nieuwe school, echter denken wij dat de locatie niet ideaal is aangezien de gronden dienden aangekocht te worden. De turn- en gymzaal is er in eerste instantie voor de school en de inwoners van Melle, geen enkele club zou hier persoonlijk mogen investeren en de budgetten voor de aanleg van het park zouden veel beter tot zijn recht komen op de Kouterslag.

Het geheel is een prestige project geworden dat door zijn omvang teveel geld van de belastingbetaler vraagt. Er wordt wel 4 miljoen aan subsidies ontvangen voor de bouw van de school en men hoopt nog 50.000 euro aan subsidies te krijgen voor het park. Voor ons had de site van 22000m² een andere, lees, completere invulling kunnen krijgen.

Voor ons hadden het Lucernacollege en onze basisschool er zich beiden kunnen huisvesten, of had de hele site naast de school ook een nieuw gemeentehuis kunnen huisvesten, want ook dat is aan vervanging toe.

Kortom missen wij alweer visie in de verdere ontwikkeling van onze gemeente en hopen we dat het geheel compleet afgewerkt geraakt en niet zoals Studio M of de Kouterslag op de lange baan geschoven geraakt.

bron: Meerjarenplanning Gemeente Melle