Jaarrekening 2021, hoe gaat het financieel in Melle?

Jaarrekening 2021, hoe gaat het financieel in Melle?

Jaarrekening 2021, hoe gaat het financieel in Melle?

De jaarrekening is een verzameling aan cijfers die een zo breed en duidelijk mogelijk beeld van de financiële toestand van onze gemeente dient weer te geven. Met deze jaarrekening wordt dus duidelijk gemaakt of onze gemeente er gezond voorstaat of er eerder een spoedopname nodig is. Op gebied van cijfers kunnen we kort zijn. Wat uitgeven en ontvangen is staat mooi weergegeven en aan het einde van de lijn kloppen de cijfers en kan deze meerderheid een mooi resultaat voorleggen met een lage schuldenlast per inwoner, want deze was in 2021 €295/inw. Op papier staat deze gemeente er dus gezond voor.

Maar laat ons deze cijfers eens van net iets dichter bekijken. Bij één van de prioritaire beleidsdoelstellingen lezen we dat duurzaamheid en zorg voor milieu de rode draad vormen doorheen het beleid. Wij hebben echter een andere rode draad gevonden bij de diverse toelichtingen van de cijfers per doelstellingen, namelijk volgende:

Hiervoor werd in 2021 niets uitgegeven

Als we de gemeentebarometer bekijken dan heeft 26% van de inwoners aan dat ze tevreden zijn met het huidige bestuur. We hebben één van de redenen gevonden waarom dit cijfer zo laag is, namelijk:

Hiervoor werd in 2021 niets uitgegeven

Wat die effectieve rode draad betreft is het ook meteen duidelijk. Voor leven in een groene, duurzame en veilige gemeente werd in 2020 ruim €1.9 miljoen en in 2021 ruim €3.3miljoen niet geïnvesteerd.

Dus niets is wat het lijkt. Op papier ziet het er allemaal goed uit, echter worden diverse investeringen jaarlijks opgeschoven, masterplannen worden aangepast en uit te voeren werken laten op zich wachten. Je kan de mensen veel beloven, maar het spreekwoordelijk rad voor de ogen zal vroeg of laat tot stilstand komen.

Het blijft dus wachten op de complete en voorziene sportinfrastructuur op de kouterslag, uniforme en veilige fiets- en voetpaden in het centrum van Melle, Studio M die ingericht wordt als volwaardige evenementenzaal, heraanleg van straten, de renovatie van het gemeentehuis, ....