Zijn er sites te Melle vervuild met PFOS?

Metingen laten nog even op zich wachten.

Zijn er sites te Melle vervuild met PFOS?

Zijn er sites te Melle vervuild met PFOS?

Tijdens de milieuraad van 3 mei vernamen we dat de metingen in het C. Melloyhof nog niet werden uitgevoerd omdat de gemeente Melle nog geen eigenaar is van het deel "openbare domein" van het C. Melloyhof en dat de huidige eigenaar (nog steeds de verkavelaar) nog geen toestemming had gegeven om metingen te laten uitvoeren.

Dit was voldoende reden om tijdens de raadszitting van 23 mei naar een stand van zaken te vragen.

Vooruit Melle wil vooral duidelijkheid waarom er niet één (zoals eerder gemeld), maar drie locaties in Melle worden getest op PFOS-verontreiniging en waarom de buurtbewoners van deze drie locaties pas op 11 mei en niet in maart of zelfs eerder een bewonersbrief over de no regret maatregelen (zie bijlage) kregen.

De bevoegde schepen Frederik De Buck beaamde dat de gemeente sneller had kunnen communiceren naar de buurtbewoners toe.

Vooruit Melle is van mening dat enerzijds de gemeente deze voorzorgmaatregelen sneller had kunnen communiceren en vindt het jammer dat de gemeente pas actie ondernam nadat hierover een vraag werd gesteld in de raadszitting van 21 maart en de milieuraad van 3 mei jl.

Wat vindt Vooruit Melle belangrijk?

  • Dat de staalafnames in de ruime omgeving van de drie locaties (C. Melloyhof, huidige en voormalige brandweer site) zeer spoedig worden uitgevoerd
  • Dat de gemeente de buurtbewoners snel en duidelijk informeert
  • Hopelijk is het niet nodig, maar beschermende maatregelen neemt, mocht dit nodig blijken.

Vooruit Melle blijft het PFOS-dossier nauwgezet volgen

Vanaf we de audiobestanden ontvangen, kan je de bespreking hier beluisteren.