Stem jij of ik?

Stem jij of ik?

Stem jij of ik?

Tijdens de raad van juni deed er zich een incident voor toen schepen De Buck naar toilet ging en schepen Gistelinck tijdens zijn afwezigheid in de plaats van schepen De Buck stemde.

Onze fractie, samen de collega’s van Groen vonden dat dit totaal niet kon en bovendien ook niet is toegelaten.

Zowel het decreet lokaal bestuur als het reglement van de gemeenteraad voorzien dat er niet kan worden gestemd bij volmacht. Ondanks dat schepen De Buck als “afwezig in de raad” werd genotuleerd, besliste de bestuursmeerderheid beslist om een nieuwe stemming te organiseren … nadat schepen De Buck terug aanwezig was in de raadszaal.

Il faut le faire....