Fusie met wie?

Fusie met wie?

Fusie met wie?

In de raadszitting van 27 juni vernamen we dat deze CD&V en NV-A meerderheid niet bereid is om de fusieplannen en besprekingen te delen met de Mellenaar. De raadsleden krijgen van tijd tot tijd 'enige nieuwssprokkels toegestoken' maar dit is een houding die we als Vooruit Melle moeilijk kunnen aanvaarden.

Vooruit Melle is voorstander van een “grotere fusie met-visie” in functie van meer bestuurskracht, meer nabij en toegankelijke dienstverlening en een sterke gemeente in de rand van Gent, die op voet van gelijkheid in overleg kan met Gent en actiever samenwerkt met deze kernstad.

De houding van de Melse bestuursmeerderheid stuurt meer en meer in de richting van een “politieke fusie” die onder de kerktoren of in de achterkeuken van het parochiehuis wordt beslist en daar kunnen we ons echt niet in vinden.

Vooruit Melle wil in dit verhaal de lat hoog leggen, zodat iedereen er vlot onder kan wandelen.

Wordt vervolgd...