Melle vangt Oekraïense vluchtelingen op

Melle vangt Oekraïense vluchtelingen op

Melle vangt Oekraïense vluchtelingen op

De gemeente Melle vangt momenteel in totaal 18 Oekraïense vluchtelingen op. 7 Oekraïense vluchtelingen verblijven bij 4 gastgezinnen, 6 verblijven bij particulieren en 5 verblijven in de gemeentelijke vluchtelingenopvang in het bijgebouw van Karus nl. “De Schorre” waar plaats is voor 11 woongelegenheden.

Deze gemeentelijke opvangcapaciteit voldoet momenteel, er zijn zelfs nog 6 plaatsen vrij.

Door de aanhoudende oorlog en het stijgende aantal vluchtelingen stelt zich de vraag of deze opvangcapaciteit lang zal blijven volstaan.

Vooruit Melle is bezorgd om het lot van deze vluchtelingen en stelde hierover tijdens de raadszitting van 27 juni enkele vragen. Zo vernamen we dat er momenteel geen mogelijkheid is om meer gemeentelijke opvang te voorzien in één of andere Melse instelling, maar dat de gemeente dit opvolgt. Een bezorgdheid die wij ook delen met het gemeentebestuur.

Iedereen die wordt opgevangen in één van de opvangplaatsen in De Schorre zullen hiervoor binnenkort 10 euro per dag betalen. Vooruit Melle gaat hiermee akkoord omdat deze mensen een OCMW-leefloon ontvangen en hiervan deze opvangvergoeding, die maximaal 310 euro per maand bedraagt, kunnen betalen.

Vooruit Melle stelde voor dat de gastgezinnen die één of meerdere vluchtelingen opvangen een opvangovereenkomst afsluiten om te vermijden dat deze mensen door de samenwoonst een aantal van hun rechten zouden verliezen. Meer info hierover op Vaak voorkomende vragen over opvang en huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vooruit Melle volgt dit van dicht verder op. De volledige bespreking kunt u hier beluisteren.