Vooruit-Melle op zwier.

Vooruit-Melle op zwier.

Vooruit-Melle op zwier.

Al enige tijd trekken Wim en Tim erop uit om de diverse diensten en lokalen van onze gemeente beter te leren kennen. Ze vinden het daarnaast nog belangrijker om de mensen op de diensten beter te leren kennen.

Ze doen dit vooral ook om een degelijk, gegrond en onderbouwd standpunt te kunnen innemen tijdens besprekingen op de diverse raden.

Deze maand bezochten ze de bureaus van het OCMW in de Vossenstraat alsook het opvanginitiatief voor gevluchte Oekraïners.

In het OCMW kregen ze een duidelijk beeld van de werking. Deze dienst is meer dan alleen maar financiële ondersteuning. Het is een openbaar centrum waar elkeen, iedere Mellenaar dus, terechtkan als hij met een hulpvraag zit. Dit gaat van financiële steun over ouderenzorg, kinderopvang, studiebegeleiding, psychische begeleiding,…

Mede door Corona heeft men de lokalen opnieuw ingedeeld en zijn er nu 4 aparte spreekruimtes waar de cliënt en de maatschappelijk assistent, in alle rust en in een privé setting, in gesprek kunnen gaan. Dit zorgt voor vertrouwen.

Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan het opvanginitiatief voor Oekraïense vluchtelingen. Op de campus van Carus Melle kan de gemeente een leegstaand gebouw huren om deze opvang te organiseren. In totaal is het mogelijk om aan 12 vluchtelingen een deftige slaapplaats aan te bieden. De Oekraïner zelf betaalt €10 per dag voor verblijf, inclusief nutsvoorzieningen.

Bij ons bezoek viel het op dat deze mensen heel hartelijk en dankbaar waren voor de kansen die hen geboden worden. We spraken met enkelen van hen om te polsen hoe ze het stellen. Lukt het om te integreren in onze Melse samenleving. Ze gaven aan dat het moeilijk is maar dat ze elke dag leren en beter integreren.

Voor wie wil weten hoe ze daar wonen? Er zijn 2 keukens met eetkamer voorzien, elke bewoner heeft een eigen kamer met kleerkast en bureau en kan daarnaast ook gebruik maken van een 2de kamer(recht over de eigen kamer) om deze in te richten als private leefruimte. Er zijn diverse sanitaire installaties die gedeeld worden, maar duidelijk onderverdeeld zijn tussen mannen en vrouwen. Tot slot is er een terras met tuintje en een ontspanningsruimte waar een TV geïnstalleerd is. Jammer dat er geen deftige zetel aanwezig is in deze ruimte.

Trouwens, bent u in het bezit van een zetel die in goede staat verkeerd en waar u graag iemand een plezier mee wil doen? Laat het ons weten en wij schenken hem in uw naam aan het OCMW van Melle om in het opvanginitiatief te plaatsen. Alvast van harte bedank.

Zo, u leest het. Het werd alweer een boeiend bezoek waar ook de diensten duidelijk lieten verstaan dat ze dankbaar zijn voor de aandacht die ze krijgen en de tijd die wij als raadsleden willen vrijmaken om zowel hen als hun dienst beter te leren kennen.

Op naar een volgend bezoekje dus.