Maakt de energiecrisis een nieuwe soort armen?

Ik zit in het donker of met een kaarsje

Maakt de energiecrisis een nieuwe soort armen?

Maakt de energiecrisis een nieuwe soort armen?

De energiecrisis beroert zo goed als heel Europa, maar ook lokaal wordt dit probleem steeds meer tastbaar. Zullen we onze energierekening kunnen blijven betalen? Dat is de hamvraag, die heel wat Mellenaars wakkert houdt. Het ziet er naar uit dat niet alleen mensen met lage of zonder inkomen, maar ook alleenstaanden met een inkomen en de middenklasse worden getroffen. Zelfs tweeverdieners. De vraag is dus of de gas – en elektriciteitsfactuur een nieuwe klasse armen creëert?

Bij het Gentse OCMW werden 6 keer meer aanvragen geregistreerd voor hulp bij de energiefactuur. Op onze vraag vernamen we dat het OCMW Melle tot op heden slechts 1 vraag om ondersteuning in dat kader had ontvangen. Is de Mellenaar dan zo kapitaalkrachtig of is het vangnet van het OCMW onvoldoende sluitend? De schepen liet weten dat het OCMW zal optreden zodra er meer aanvragen worden ontvangen en dat er geen extra personeel zal worden aangeworven.

Onze bezorgdheid is dan ook, dat het personeel dat momenteel reeds een te zware werklast heeft, de nood behoevende Mellenaars niet tijdig zal kunnen helpen. De vraag blijft dus: “Hoe snel kan het OCMW schakelen om de vragen naar ondersteuning in het kader van de energie-armoede te verwerken en zal de hulp tijdig worden gegeven?”. We blijven bezorgd voor zowel de Mellenaars, die hulp vragen, maar ook voor het personeel dat deze vragen zal verwerken.

Een correcte informering is de eerste plicht van een gemeentelijke administratie en het lokale bestuur. Op onze vraag zal er een artikel verschijnen over de OCMW-hulpverlening in het kader van de energie-armoede in het gemeentelijke informatieblad "Melle in beweging", de gemeentelijke nieuwsbrief en de sociale media. Hopelijk wordt dit geen winter waarbij mensen letterlijk en figuurlijk in de kou blijven staan.