Fusiebesprekingen

Fusiebesprekingen

Fusiebesprekingen

Vooruit Melle vroeg tijdens de raadszitting van september hoever de fusiebesprekingen staan en of Oosterzele en Merelbeke nog verder rond de tafel willen zitten om samen met Melle over een eventuele fusie te spreken. Vooruit Melle is van mening dat een grote gemeente in de rand van Gent voordelen zou bieden ihkv allerhande ontwikkelingen binnen het grootstedelijke gebied en de nieuwe grote gemeente, die ongeveer 70000 inwoners had kunnen tellen.

Een fusie tussen vier (Melle, Oosterzele, Destelbergen,/Heusden en Merelbeke) ipv twee gemeenten houdt echter ook het verenigen van heel wat belangen in en is momenteel daardoor ook niet realiseerbaar. Burgemeester De Maeseneer liet verstaan dat Merelbeke de fusie met Melle ziet zitten en hiervoor verder rond de tafel wil blijven zitten, maar dat een fusie met meer dan twee gemeenten momenteel is uitgesloten.

De keuze van de twee bestuursmeerderheden is te verantwoorden, maar houdt volgens Vooruit Melle ook gemiste unieke kans in. We weten dat dit geen toekomstige fusie uitsluit tussen de toekomstige nieuwe gemeente (Melle/Merelbeke) en de omliggende andere gemeentes.

Op onze vraag naar een regelmatige stand van zaken werd positief geantwoord. Het is de bedoeling om telkens (en minstens) in het openbare gedeelte van de raadszitting een stand van zaken te krijgen en tegen uiterlijk december 2022 (en liefst vroeger) een principebeslissing te nemen om de fusie (die uiterlijk december 2023 wordt afgerond) op te starten.

Op onze vraag zullen ook de bewoners worden geïnformeerd en zal er een participatietraject van de bewoners volgen.

Vooruit Melle volgt verder op en blijft informeren.