Strijken en opleiden

Strijken en opleiden

Strijken en opleiden

Het traject naar een geschikte tewerkstelling is een belangrijke vorm van re-integratie in de maatschappij. De opleiding en begeleiding naar dergelijke passende tewerkstelling is hierbij een belangrijke stap en het OCMW kan hiervoor (al dan niet samen met externe partners) instaan.

Het OCMW van Melle heeft één dergelijke plek, die geschikt is om als opleidingscentrum te fungeren nl. de OCMW-strijkwinkel: 'T Stomend ijzer, langs de Brusselsesteenweg.

Dit modern en mooi ingericht strijkatelier stelt diverse gekwalificeerde strijksters aan het werk en biedt een laagdrempelige strijkservice aan de Mellenaar, die ook ver buiten de gemeentegrenzen is gekend.

Vooruit-Melle stelde de vraag of deze strijkwinkel kan worden ingeschakeld als opleidingscentrum voor sociale tewerkstelling. De begeleiders van dit opleidingscentrum leren noodzakelijke arbeidsattitudes aan (zoals op tijd komen, ordelijk zijn, kwalitatief en efficiënt strijken, …) en zorgen ervoor dat alles tijdig wordt afgewerkt.

Tijdens de raadszitting van september vernamen dat onze vraag positief werd onthaald, maar dat wegens het personeelstekort het OCMW deze opleiding niet kan opstarten; hetgeen volgens inhoudt dat het een goed idee is, maar dat de opstart tot na deze legislatuurwissel zal worden uitgesteld.

We blijven dit mooie initiatief verder opvolgen.