Energie-armoede lokaal aanpakken.

Hoe doen we dit samen?

Energie-armoede lokaal aanpakken.

Energie-armoede lokaal aanpakken.

Iedereen heeft het uiterst moeilijk om de voorschotten op de energieafrekening te blijven betalen en niemand weet hoeveel deze eindafrekening zal bedragen. Dat het veel duurder zal zijn dan vorige jaren, is iedereen zeker. Maandelijkse voorschotfacturen van 600 euro zijn niet uitzonderlijk.

Wie kan dit blijven betalen?

Vooruit Melle stelde twee pakketten met een twintigtal maatregelen op die de energiefactuur voor de Mellenaar en de Melse verenigingen meer betaalbaar maken.

Op 17 oktober - wereldag van verzet tegen armoede - werd op vraag van Vooruit Melle tijdens de raadszitting afgesproken dat deze twee pakketten met maatregelen (lees deze hier) met alle politieke partijen worden besproken vooraleer te agenderen op de gemeenteraad van 21 november. We vernamen intussen dat deze bespreking zal plaatsvinden op maandag 7 november. Het is de bedoeling dat alle Mellenaars en groeperingen hun insteek kunnen geven zodat zoveel als mogelijk wordt tegemoetgekomen aan de vragen en noden. De bespreking in de raadszitting duurde 12 min en kan je hieronder beluisteren.

U kan de vraag hier beluisteren:

Heb je zelf suggesties of vragen?

Bezorg ons deze via onze contactpagina op onze website.

Vooruit Melle zal ook Welzijnsschakel Melle naar advies en suggesties vragen zodat ook de bezorgdheden van dit middenveld worden meegenomen naar deze bespreking.

Volgens onze fractie is duidelijke en goed bekende informatie en een pro-actieve aanpak vanuit de gemeente en het OCMW een noodzaak.

Hoeveel Mellenaars weten dat als je je energiefactuur niet meer kan betalen je sowieso terechtkan bij het OCMW? Je hoeft geen leefloon te ontvangen. Je mag gerust een goed loon hebben of tweeverdieners zijn, maar als je je energie-onkosten niet meer kan betalen, neem dan zeker contact op met het OCMW. Het federale energiefonds voorziet middelen om te helpen waar het kan; met raad, maar ook met daad onder de vorm van een financiƫle steun.

Deze boodschap zullen we vanuit Vooruit Melle zeer duidelijk blijven geven.

Vooruit Melle is van mening dat het onze taak is om naar oplossingen te zoeken. Er zijn geen winnaars in deze crisisperiode. Alleen maar verliezers. Laat ons dan ook trachten het verlies te beperken.

De volledige Vooruit-motivatietekst vind je hier