Reeds verschenen artikelen op de site

Het eindrapport van een politieke legislatuur

Het eindrapport van een politieke legislatuur

Een goed werkende organisatiebeheersing maakt het mogelijk dat een overheidsorganisatie uitblinkt op 4 vooropgestelde doelstellingen: effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie.

Uw centen in Melle

Uw centen in Melle

Afgelopen gemeenteraad kwam de jaarrekening van 2023 op de agenda. Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deze onder de loep om te weten te komen wat het bestuur met onze centen uitspookt.

Schaf die boterhammen-taks af!

Schaf die boterhammen-taks af!

Vanaf 1 september 2024 zal de gemeente instaan voor de organisatie van buitenschoolse opvang. Ze gaat hiervoor in zee met een externe partner. De scholen zelf dienen niet meer in te staan voor de organisatie ervan. Om alles vlot van start te laten gaan werd een retributie ter goedkeuring op de gemeenteraad gebracht.

Schrijfdag op zaterdag 15 juni

Schrijfdag op zaterdag 15 juni

Wij willen van de nieuwe fusiegemeente Merelbeke-Melle een betere plek maken om te wonen, werken en leven. Daar hebben we echter jouw hulp bij nodig! Vooruit+ gaat aan de slag met het schrijven van een progressief en toekomstgericht lokaal verkiezingsprogramma voor de bestuursperiode 2025-2030, en hopelijk nog vele jaren daarna. Hiervoor willen we luisteren naar de mensen die het beste weten wat reilt en zeilt in onze wijken: onze leden, sympathisanten en alle betrokken burgers zoals jij.

Only once-principe

Only once-principe

Een aanvraag naar financiële OCMW-steun kan mondeling, schriftelijk of zelfs elektronisch gebeuren. De steunaanvraag wordt de dag van haar ontvangst chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden register.

't Is aan u

't Is aan u

In 2024 doen 1 miljoen Belgen tussen 16 en 23 jaar het voor de eerste keer: gaan stemmen. En dat is uniek. Niet enkel omdat 1 miljoen echt heel veel is, maar vooral omdat er voor het eerst kan worden gestemd vanaf 16 jaar.

Merelbeke en Melle kritisch over mogelijke toekomstscenario's viaduct E17

Merelbeke en Melle kritisch over mogelijke toekomstscenario's viaduct E17

Destelbergen, Merelbeke en Melle denken mee na over de toekomst van het viaduct E17 in Gentbrugge en zijn kritisch over de tien mogelijke scenario's die vandaag op tafel liggen. "Onze ligging aan de R4 en de E40/E17 is zowel een troef als een uitdaging. Het is duidelijk dat vele alternatieven een grote impact hebben op de leefbaarheid en lokale mobiliteit in de gemeenten Destelbergen, Merelbeke-Melle."

OPINIE: Gegevensbescherming

OPINIE: Gegevensbescherming

Hoe gaat ons gemeentebestuur om met onze gegevens?

VOOR een lokale energiepremie

VOOR een lokale energiepremie

De Melse raad voor maatschappelijk welzijn keurde in de zitting van 22 april jl. een aangepast reglement goed voor de toekenning van een lokale energiepremie. Hetzelfde reglement is geldig in de gemeentes Destelbergen, Merelbeke en Melle.

Ignace Goddeeris

Ignace Goddeeris

Graag stel ik mezelf nog eens kort voor.

Wij trekken naar de verkiezingen met een progressieve lijst van gelijkgezinden.

Wij trekken naar de verkiezingen met een progressieve lijst van gelijkgezinden.

Vooruit Merelbeke-Melle maakt de top van haar lijst voor de lokale verkiezingen bekend en pakt uit met een mix van ervaring en vernieuwing. Gemeenteraadsvoorzitter Bertrand Vrijens zal met zijn bestuurservaring de lijst trekken. Ellen Swennen staat als onafhankelijke kandidaat tweede op de lijst en brengt een frisse kijk op de lokale thema's. De top drie wordt volledig gemaakt met Wim Verween, die reeds drie legislaturen zetelt als socialistisch raadslid in Melle. Gerespecteerde Melse horeca-uitbater Tim Dhondt zet zijn schouders onder dit team als lijstduwer.

Een gele doos kan levens redden!

Een gele doos kan levens redden!

In Melle wonen er 543 inwoners (tussen de 80 en 90 jaar) en 130 (90+). Deze cijfers zijn inclusief de 75-plussers, die in een zorgresidentie verblijven

Michael Schwing

Michael Schwing

Mijn naam is Michael Schwing. Gepensioneerd maar nog steeds actief o.a. als beheerder van Quality Travel Service , een kleine onderneming dat vooral personenvervoer voor bedrijven verzorgt.

Algemene Vergadering Vooruit Merelbeke-Melle

Algemene Vergadering Vooruit Merelbeke-Melle

Zondag 11 februari was het dan zover. Om 10.30u was de eerste algemene vergadering van Vooruit Merelbeke-Melle een feit. Een dertigtal leden kwamen in de foyer(*1) van studio M samen. Ze bekrachtigden het voorstel dat beide afdelingen vanaf nu, samen de uitdaging zullen aangaan om tegen 2025 één sterke partij te zijn. Een socialistische partij die niet alleen de belangen én participatiekansen van de inwoners zal verdedigen, maar er ook zal over waken dat er voldoende dienstverlening in de nabijheid zal zijn.

Met meer dan 500 verzamelde handtekeningen blijft <br /> Vooruit de druk opvoeren bij De Lijn en het beleid

Met meer dan 500 verzamelde handtekeningen blijft
Vooruit de druk opvoeren bij De Lijn en het beleid

Met deze boodschap startte een 4- tal bewoners van de Flora, waaronder Sarasin-Dhaene Patricia, actief bij Vooruit Merelbeke-Melle, een petitie op , om de afgeschafte buslijnen sedert de start van het nieuwe vervoersplan van de Lijn, terug te krijgen en verzamelden op korte tijd daarmee meer dan 500 handtekeningen.

OCMW-Poetshulp aan huis

OCMW-Poetshulp aan huis

Heel wat private bedrijven bieden poetshulp aan huis aan. Maar hier en daar (eerder uitzonderlijk) bieden ook openbare besturen poetshulp aan huis aan. Het OCMW van Melle is zo een bestuur dat deze hulp als dienstcheque-onderneming aanbiedt.

Kinderopvang binnenkort niet langer in de handen van het OCMW

Kinderopvang binnenkort niet langer in de handen van het OCMW

De privatisering van de OCMW kinderopvang hangt al een tijdje in de lucht. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari ’24 vernamen we dat het college van burgemeester en schepen nog diezelfde week rond de tafel zit met de drie grootste marktspelers: I-mens, Helan en Ferm om nadien finaal een partner te kiezen.

Kindergemeenteraad minder noodzakelijk voor schepen van jeugd.

Kindergemeenteraad minder noodzakelijk voor schepen van jeugd.

In 2018 werd voor het eerst in onze gemeente Melle een kindergemeenteraad geïnstalleerd met de bedoeling de stem van onze toekomst te horen en aanhoren. Het werd een succes en in 2019 werd dit voor de 2de maal opgestart. Helaas kenden we 2 jaar met corona een lockdown en werd dit even 'on hold' gezet.

Geen inspraak bij de fusie!

Geen inspraak bij de fusie!

Melle en Merelbeke beslisten om te fuseren tot één gemeente nl. "Merelbeke-Melle". Het fuseren van twee gemeentes is een bijzondere gebeurtenis, die best wat impact kan hebben op dagelijkse leven en hierdoor ook best een breed draagvlak krijgt bij zowel de bevolking als het gemeentepersoneel.

Zit de oppositie eindelijk mee aan tafel van de fusiebesprekingen?

Zit de oppositie eindelijk mee aan tafel van de fusiebesprekingen?

Sinds de principiële beslissing over de fusie op 14 september werden de beleidsthema’s en politieke visie over de toekomstige gemeente door een politieke stuurgroep met de leden van beide colleges van burgemeester en schepenen samen met de gemeentelijke administraties voorbereid.

Groots aangekondigd, in alle stilte verdwenen.

Groots aangekondigd, in alle stilte verdwenen.

Groot was dan ook onze verbazing dat de Renault Zoë van Batt Mobility plots uit het straatbeeld verdween. Dit vroeg naar meer uitleg en dus stelden we in de gemeenteraad van november een vraag aan de schepen van mobiliteit

Time is now.

Time is now.

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze generatie. Door een gebrek aan ambitie en de focus op de individuele verantwoordelijkheid staan we al jaren stil in Vlaanderen. De Vlaming betaalt daarvoor de rekening.

Stembureaus 2024

Stembureaus 2024

Voor de verkiezingen in 2024 zullen er in totaal 15 stembureaus worden ingericht op 5 verschillende locaties

Fusie Melle en Merelbeke: het traject

Fusie Melle en Merelbeke: het traject

Melse gezins- en groepsopvang wordt geprivatiseerd

Melse gezins- en groepsopvang wordt geprivatiseerd

Terwijl CD&V in de Vlaamse regering het (terecht) hard speelt en ten opzichte van Open VLD en NV-a stelt dat er geen "septemberverklaring" volgt als er geen extra middelen komen voor kinderopvang, besliste de Melse gemeenteraad om de lokale gezins- en groepsopvang te privatiseren en in concessie te geven.

Na 18 maanden nog altijd geen resultaten over de PFAS-metingen

Na 18 maanden nog altijd geen resultaten over de PFAS-metingen

Het PFAS-dossier blijft Vlaanderen beroeren. Terecht, want het betreft een gevaarlijk goedje dat niemand in zijn buurt wenst. Recente metingen in de buurt van Kwatrecht en Wetteren wezen uit dat dringende maatregelen moesten worden genomen en het gebruik van grondwater en het eten van goederen uit eigen kweek, best worden vermeden.

De fusie versterkt onze gemeente

De fusie versterkt onze gemeente

De gemeenteraad van 14 september was een unieke en heel bijzondere zitting omdat hierin de fusie tussen Melle en Merelbeke principieel werd beslist. Beide gemeenteraden vonden op hetzelfde moment plaats en stemden unaniem voor de fusie.

Fusie Melle en Merelbeke

Fusie Melle en Merelbeke

E&Y ondersteunde het fusieproces door een bestuurskrachtanalyse op te stellen. Het definitieve rapport werd besproken op dinsdagavond 27 juni. Het advies van E&Y om te fuseren is eerder positief.

Overdracht DCO Melle aan Familiehulp vzw

Overdracht DCO Melle aan Familiehulp vzw

De vzw DCO onderneming is een dienstenchequesonderneming waarbij personeel bij mensen thuis gaat poetsen, strijken, klusjes in huis opknapt, etc. Echter sinds de Corona pandemie kampt de onderneming met personeelstekort waardoor er minder inkomsten zijn. Hierdoor werd er beslist dat vanaf 01 juli 2023, de vzw Familiehulp onze vzw DCO onderneming zal overnemen.

Het BCSD, wat, wie en waarvoor?

Het BCSD, wat, wie en waarvoor?

Vooruit Melle wil de komende maanden meer duidelijkheid geven over het Melse bijzonder comité voor sociale dienst of het BCSD. Het bijzonder comité voor sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerende orgaan van het OCMW. Het Vast Bureau voert het dagelijkse bestuur van een OCMW, net zoals het college van Burgemeester en schepenen dit doet voor de gemeente.

Vooruit Merelbeke en Vooruit Melle staan positief tegenover de fusieplannen<br /> maar volgen alles met een kritische blik.

Vooruit Merelbeke en Vooruit Melle staan positief tegenover de fusieplannen
maar volgen alles met een kritische blik.

Alle inwoners van Merelbeke en Melle vinden deze week ons fusiekrantje in de bus.

Kan jij koken voor € 2,85 per persoon?

Kan jij koken voor € 2,85 per persoon?

Op de gemeenteraad van mei werd een nieuw bestek goedgekeurd voor het aanstellen van een traiteur die de levering van warme maaltijden voorziet op onze gemeentelijke basisschool.

Beslissing tot fuseren uitgesteld?!

Beslissing tot fuseren uitgesteld?!

De voorbereiding van een eventuele fusie tussen Melle en Merelbeke wordt ondersteund door het consultancybureau E&Y. Tegen einde juni zal een eindrapport duidelijk maken of een fusie tussen Melle en Merelbeke o.a. een meerwaarde biedt voor de inwoners.

Stopt de Melse milieuraad?

Stopt de Melse milieuraad?

In de gemeenteraad van december 2022 vroeg Vooruit Melle of de Melse milieuraad de noodzakelijke ondersteuning kon krijgen voor zijn werking. Omdat de milieuraad voor het laatst samenkwam op 29 november 2022, vroegen we in de raad van april of de milieuraad nog verder advies zou geven of dat deze belangrijke adviserende functie werd stopgezet.

Vooruit op zwier in Melle en Gontrode

Vooruit op zwier in Melle en Gontrode

Vooruit Melle bezocht LOI Melle en evenementen rond 1000 jaar Gontrode

Feest van de arbeid

Feest van de arbeid

Aan de vooravond van het feest van de arbeid vindt er op zondag 30 april het zangfeest plaats waarbij het koor "Morgenrood" samen met heel wat vrienden (oa uit Melle) liederen zingen en ook een hulde brengt aan Pierre De Geyter, componist van de muziek van "De Internationale"

Uitpas Melle

Uitpas Melle

De gemeente Melle sloot op 1 januari 2020 aan bij UiTPAS regio Gent. Sinds deze opstart sloten heel wat Mellenaars aan als pashouder met recht op kansentarief.

Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

Onze ruimte is niet eindeloos. We zorgen dus maar beter voor een duidelijke visie op onze beschikbare oppervlakte: welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden?

Hoe gezond is uw grond?

Hoe gezond is uw grond?

Sinds maart 2022 vraagt Vooruit Melle verduidelijking over een mogelijke problematiek van een PFOS-verontreiniging op twee sites: de oude brandweerkazerne en het Camille Melloyhof. Na ons lang aandringen vond onze milieudienst tijd om dit dossier te behandelen en tegen de zomer 2023 zou er een ruime staalafname en meer duidelijkheid komen. Wachten wordt beloond. Zodra we deze resultaten kennen, zullen deze worden gecommuniceerd.

Wie vangt de Oekraïense vluchtelingen uit Melle op?

Wie vangt de Oekraïense vluchtelingen uit Melle op?

Sinds april 2022 konden Oekraïense vluchtelingen in Melle terecht in 11 woongelegenheden in De Schorre, een bijgebouw van Karus. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en deze instelling liep tot 25 april 2023, maar werd op 10 november 2022 vroegtijdig stopgezet door Karus. Door deze stopzetting moeten tegen einde maart alle Oekraïense vluchtelingen naar een nieuwe verblijfplaats uitkijken.

Fusie: breekt het Melse bestuurskartel CD&V en N-VA?

Fusie: breekt het Melse bestuurskartel CD&V en N-VA?

Is Melse N-VA afdeling niet bereid om te fuseren met Merelbeke? We mogen niet vergeten dat N-VA in Merelbeke geen meerderheidspartij is en staat het Melse beleidskartel CD&V en N-VA op springen zodra de fusieplannen doorgaan?

Vooruit vraagt snelle oplossing voor modderpoel op GBS Parkschool.

Vooruit vraagt snelle oplossing voor modderpoel op GBS Parkschool.

De buitenafwerking van de nieuwe Parkschool zorgt voor een aantal problemen. Zo wordt hinder ondervonden door slechte drainage op de speelplaats met modderpoelen tot gevolg en het gebruikte materiaal van de wandelpaden dat zand, stof en steentjes binnen in het gebouw veroorzaakt. Hoe zal dit aangepakt en opgelost worden.

Veiliger op weg door de Melse straten.

Veiliger op weg door de Melse straten.

Onder het moto: "Als het goed is moeten we het ook kunnen zeggen", bracht het Melse bestuur afgelopen gemeenteraad enkele punten op de agenda die er voor zorgen dat we veiliger, geïnformeerder en mobieler de Melse straten kunnen betreden.

Vooruit Lentefeest

Vooruit Lentefeest

Zoals elk jaar spreken we begin mei af voor een gezellig samenzijn. Deze keer serveren we beenhesp met groentebuffet en frietjes

Familiedag in Plopsaland

Familiedag in Plopsaland

Op zondag 4 juni 2023 vindt onze familiedag plaats in Plopsaland De Panne. En jij bent van harte welkom.

Melle koopt voetbalgronden Varingstraat voor € 327.000.

Melle koopt voetbalgronden Varingstraat voor € 327.000.

Masterplan kouterslag afgevoerd.

Bevriend met de Melse meerderheid? Dan heb je alvast een streepje voor.

Bevriend met de Melse meerderheid? Dan heb je alvast een streepje voor.

In de gemeenteraad van februari stelde Tim de vraag aan bevoegd schepen Van Heesvelde hoe het mogelijk is dat de ene vereniging wel toestemming krijgt om de lokalen van de Parkschool te gebruiken terwijl andere verenigingen dat absoluut niet mogen.

OCMW verkoopt bejaardenwoningen

OCMW verkoopt bejaardenwoningen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de assistentiewoningen in de Kleine Havertuin vernamen we dat de bestuursmeerderheid nieuwe privatiseringsplannen heeft. Zo vernamen we dat de 25 assistentiewoningen in de Kleine Havertuin en de 11 bejaardenwoningen in de Schauwegemstraat zullen worden verkocht aan de Volkshaard. Ondanks dat deze verkoopintentie nog niet officieel werd beslist, zal dit - na de overname van de onthaalouders - de tweede privatisering zijn op korte termijn.

Participatie en inspraakmomenten fusie Melle en Merelbeke

Participatie en inspraakmomenten fusie Melle en Merelbeke

De lokale pers stond op 14 en 15 februari bol over de intentie tot fusie tussen Melle en Merelbeke. We vatten het voor u nog even samen.

REMI zorgt voor betere armoedebestrijding

REMI zorgt voor betere armoedebestrijding

Over een toereikend inkomen beschikken, is essentieel om armoede te bestrijden.

Vooruit Melle op zwier

Vooruit Melle op zwier

Al geruime tijd gaat onze Vooruit fractie op bezoek bij de diverse gemeentelijke diensten. Zo gingen we reeds langs bij de kinderopvang, het OCMW, de strijkwinkel, het gemeentelijk depot, het opvanginitiatief voor Oekraïners en het gemeentehuis.

Geen eigen busvervoer in onze gemeente.

Geen eigen busvervoer in onze gemeente.

Op 1 januari 2023 ging de buschauffeur van de gemeente Melle op welverdiend pensioen. Wij wensen hem van harte te danken voor zijn jaren van inzet, passie en gedrevenheid. Maar het was al langer geweten dat dit pensioen er aan kwam. Ons gemeentebestuur diende dus op zoek te gaan naar een alternatief. Zoeken we een nieuwe chauffeur? Kopen we ook een nieuwe bus? Doen we een aanbesteding bij een busmaatschappij? Diverse denkpistes die men diende te onderzoeken.

Kinderopvang Melle wordt geprivatiseerd

Kinderopvang Melle wordt geprivatiseerd

De Melse bestuursmeerderheid wil zo snel als mogelijk de kinderopvang van het OCMW privatiseren omdat de voorwaarden om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren te zwaar worden en dit financieel doorweegt. Op 16 november 2022 kwam daarom Ferm hun werking uiteenzetten aan de gemeenteraadsleden en de onthaalouders. Na deze interessante uiteenzetting werden heel wat vragen gesteld en bleek heel duidelijk de interesse van de onthaalouders om ook de diensten van de andere grote spelers nl. I-Mens en Helan te leren kennen vooraleer er een beslissing tot samenwerking of overname wordt genomen.

Fusie, een stand van zaken (januari 2023).

Fusie, een stand van zaken (januari 2023).

Zal Melle fuseren of niet en zo ja, met welke gemeente?

Wordt een politiek debat in de gemeenteraad bijna onmogelijk?

Wordt een politiek debat in de gemeenteraad bijna onmogelijk?

In de gemeenteraad van januari ‘23 kwam het tot een confrontatie tussen de Vooruit-fractie en de bestuursmeerderheid. De aanleiding was onze vraag over het vernietigen van het raadsbesluit van 17 januari 2022

OCMW, onbekend is onbemind

OCMW, onbekend is onbemind

Op datum van 20 november ’22 maakten 39 Mellenaars aanspraak op een leefloon (of aanvullend leefloon bvb in aanvulling op ziekte- of werkloosheidsvergoeding). Daarnaast volgen 35 Melse gezinnen budgetbeheer en 12 gezinnen budgetbegeleiding bij het Melse OCMW.

Fusie, een stand van zaken (december 2022).

Fusie, een stand van zaken (december 2022).

Het Merelbeekse en Melse college van burgemeester en schepenen beslisten in november '22 om een extern consultancybureau (i.c. Poolstok) aan te duiden om een bestuurskrachtanalyse te laten opstellen en zo de diverse fusiescenario's te laten onderzoeken.

Warme maaltijden

Warme maaltijden

Heb je moeite om zelf je middagmaal te bereiden, dan kan je een beroep doen op het OCMW. Een privétraiteur levert dagelijks rond de middag een uitgebreide warme maaltijd aan huis.

Willy Malyster. 31-08-1947 -- 21-11-2022

Willy Malyster. 31-08-1947 -- 21-11-2022

Onze goede vriend, Willy Malyster, verliet ons op 21 november 2022 op 75 jarige leeftijd.

Vooruit maakt onze samenleving meer solidair

Vooruit maakt onze samenleving meer solidair

Het signaal van Vooruit is duidelijk: Wie onze samenleving minder solidair wil maken, die moet eerst voorbij ons zien te geraken. Meer dan 1.200 mensen engageerden zich op 3 december 2022 om te strijden voor solidariteit en tegen extreemrechts. Bij Vooruit strijden we zij aan zij en als één kracht.

Audit Vlaanderen licht OCMW Melle door

Audit Vlaanderen licht OCMW Melle door

Vooruit Melle vraag reeds jaren naar transparantie over de OCMW-werking. Onze fractie is dan ook tevreden dat een heel specifiek deel van deze werking in 2022 werd doorgelicht. Audit Vlaanderen besliste in 2022 om een heel specifiek aspect van de OCMW-dienstverlening door te lichten, nl. de niet terugvorderbare OCMW-steun.

Energie-armoede lokaal aanpakken. Hoe doen we dit samen?

Energie-armoede lokaal aanpakken. Hoe doen we dit samen?

Op 7 november werden onze twintig voorstellen met energiebesparende maatregelen besproken samen met de meerderheidspartijen CD&V en NV-A. Het werd een bijtijds moeilijk, maar uiteindelijk toch een constructief gesprek.

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne?

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne?

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne? Wij hopen alvast van niet, maar hier een stand van zaken.

Energie-armoede lokaal aanpakken.

Energie-armoede lokaal aanpakken.

Iedereen heeft het uiterst moeilijk om de voorschotten op de energieafrekening te blijven betalen en niemand weet hoeveel deze eindafrekening zal bedragen. Dat het veel duurder zal zijn dan vorige jaren, is iedereen zeker. Maandelijkse voorschotfacturen van 600 euro zijn niet uitzonderlijk.

Maakt de energiecrisis een nieuwe soort armen?

Maakt de energiecrisis een nieuwe soort armen?

De energiecrisis beroert zo goed als heel Europa, maar ook lokaal wordt dit probleem steeds meer tastbaar. Zullen we onze energierekening kunnen blijven betalen? Dat is de hamvraag, die heel wat Mellenaars wakkert houdt. Het ziet er naar uit dat niet alleen mensen met lage of zonder inkomen, maar ook alleenstaanden met een inkomen en de middenklasse worden getroffen. Zelfs tweeverdieners. De vraag is dus of de gas – en elektriciteitsfactuur een nieuwe klasse armen creëert?

Officiële opening Parkschool

Officiële opening Parkschool

Op 29 augustus 2022 de nieuwe Parkschool onder ruime belangstelling officieel werd geopend. De leerlingen en leerkrachten hadden liedjes en optredens voorbereid, die de opening tot een waar feest maakten. Vooruit Melle was aanwezig en is tevreden met het resultaat waarbij de Parkschool plaats biedt aan meer dan 350 kinderen en een lokale turnvereniging en in het omliggende park ook buurtactiviteiten mogelijk zijn. De Parkschool wordt een brede school en biedt hierdoor een meerwaarde voor de Elsdrieswijk.

Vooruit-Melle op zwier.

Vooruit-Melle op zwier.

Deze maand bezochten ze de bureaus van het OCMW in de Vossenstraat alsook het opvanginitiatief voor gevluchte Oekraïners.

Strijken en opleiden

Strijken en opleiden

Het traject naar een geschikte tewerkstelling is een belangrijke vorm van re-integratie in de maatschappij. De opleiding en begeleiding naar dergelijke passende tewerkstelling is hierbij een belangrijke stap en het OCMW kan hiervoor (al dan niet samen met externe partners) instaan.

Fusiebesprekingen

Fusiebesprekingen

Vooruit Melle vroeg tijdens de raadszitting van september hoever de fusiebesprekingen staan en of Oosterzele en Merelbeke nog verder rond de tafel willen zitten om samen met Melle over een eventuele fusie te spreken.

Waarom asfalt?

Waarom asfalt?

Recent werden werken uitgevoerd in het begin en aan het einde van de Vossenstraat om een fiets-as te realiseren tussen de Gontrode Heirweg en de Scheldebrug. Verbazing alom bij heel wat inwoners van de straat, uit de omgeving en zelfs verderaf. Nooit eerder zal men voetpaden heraangelegd in asfalt.

Stem jij of ik?

Stem jij of ik?

Tijdens de raad van juni deed er zich een incident voor toen schepen De Buck naar toilet ging en schepen Gistelinck tijdens zijn afwezigheid in de plaats van schepen De Buck stemde.

Fusie met wie?

Fusie met wie?

In de raadszitting van 27 juni vernamen we dat deze CD&V en NV-A meerderheid niet bereid zijn om de fusieplannen en besprekingen te delen met de Mellenaar. De raadsleden krijgen van tijd tot tijd “enige nieuwssprokkels toegestoken” maar dit is een houding die we als Vooruit Melle moeilijk kunnen aanvaarden.

Melle vangt Oekraïense vluchtelingen op

Melle vangt Oekraïense vluchtelingen op

De gemeente Melle vangt momenteel in totaal 18 Oekraïense vluchtelingen op. 7 Oekraïense vluchtelingen verblijven bij 4 gastgezinnen, 6 verblijven bij particulieren en 5 verblijven in de gemeentelijke vluchtelingenopvang in het bijgebouw van Karus nl. “De Schorre” waar plaats is voor 11 woongelegenheden.

Vooruit Melle op zwier.

Vooruit Melle op zwier.

Het is even geleden, maar we trokken er nog eens op uit. Bij de start van het jaar hebben we ons voorgenomen om de verschillende gemeentelijke diensten te bezoeken om de werking ervan en vooral de mensen die er werken beter te leren kennen.

Nieuwe accommodatie voor Park ten Hove.

Nieuwe accommodatie voor Park ten Hove.

Chalet Park ten Hove is een gemeentelijke accommodatie die afgehuurd kan worden door zowel particulieren, verenigingen als politieke fracties. Het is een locatie omgeven met groen en aangrenzend een ruime zandbak met speeltoestellen en andere recreatieve voorzieningen. De ideale locatie voor het organiseren van diverse feestelijkheden zou je denken.

Zijn er sites te Melle vervuild met PFOS?

Zijn er sites te Melle vervuild met PFOS?

Tijdens de milieuraad van 3 mei vernamen we dat de metingen in het C. Melloyhof nog niet werden uitgevoerd omdat de gemeente Melle nog geen eigenaar is van het deel "openbare domein" van het C. Melloyhof en dat de huidige eigenaar (nog steeds de verkavelaar) nog geen toestemming had gegeven om metingen te laten uitvoeren.

Meer transparantie voor subsidies aan jeugdwerk.

Meer transparantie voor subsidies aan jeugdwerk.

Elke jeugdvereniging zal vanaf september 2022 subsidies kunnen aanvragen voor diverse projecten, maw het nieuwe reglement biedt uitgebreidere mogelijkheden om de jeugdwerking, infrastructuur edm meer en beter te financieren.

Tuinrangers in Melle!

Tuinrangers in Melle!

Weet jij wat een TUINRANGER is?

Jaarrekening 2021, hoe gaat het financieel in Melle?

Jaarrekening 2021, hoe gaat het financieel in Melle?

De jaarrekening is een verzameling aan cijfers die een zo breed en duidelijk mogelijk beeld van de financiële toestand van onze gemeente dient weer te geven. Met deze jaarrekening wordt dus duidelijk gemaakt of onze gemeente er gezond voorstaat of er eerder een spoedopname nodig is. Op gebied van cijfers kunnen we kort zijn. Wat uitgeven en ontvangen is staat mooi weergegeven en aan het einde van de lijn kloppen de cijfers en kan deze meerderheid een mooi resultaat voorleggen met een lage schuldenlast per inwoner, want deze was in 2021 €295/inw. Op papier staat deze gemeente er dus gezond voor.

Doorlichting op PFOS-verontreiniging in Melle

Doorlichting op PFOS-verontreiniging in Melle

In de lokale pers werd gemeld dat de brandweerkazernes van Merelbeke en Wetteren worden doorgelicht op mogelijke PFOS-verontreiniging. In Melle blijkt dergelijke doorlichting op het eerste zicht niet nodig te zijn volgens de Melse bestuursmeerderheid en het advies van OVAM.

Wat als je op de vlucht moet voor oorlog.

Wat als je op de vlucht moet voor oorlog.

Tot ieders grote ergernis woedt in Oekraine nog steeds een vreselijke, onmenselijke en onnodige oorlog. Laat ons niet vergeten stil te staan bij het lot dat de inwoners treft, ik zou alvast niet in hun schoenen willen staan. Allemaal samen kunnen we wel het verschil maken en de mensen in oorlogsmiserie helpen.

Hackathon over pesten

Hackathon over pesten

Vooruit Melle, Gavere en Merelbeke bundelen hun krachten en organiseren een hackathon over pesten. Ook jij zal daar je zeg hebben. Heb je interesse om mee te denken? Dan ben je zeker welkom!

Hoe een gele doos ook in Melle levens kan redden.

Hoe een gele doos ook in Melle levens kan redden.

Kent u de gele brooddoos al? Deze doos bevat een schat aan informatie en kan levens redden, daarom ziet Vooruit-Melle deze graag ingevoerd op het Melse grondgebied.

Gratis zalen en lokalen voor Melse verenigingen.

Gratis zalen en lokalen voor Melse verenigingen.

Weten jullie dat verenigingen in 2022 1 X gratis een zaal mogen huren (jawel ook Studio M) Zelfs het mobiele podium wordt gratis uitgeleend.

Evaluatie speel- en sneeuwstraten

Evaluatie speel- en sneeuwstraten

Vorig jaar werd een aangepast reglement voor het inrichten van speel- en sneeuwstraten aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd. We zijn een jaar verder en hadden dus graag een evaluatie/uiteenzetting gekregen van de bevoegde schepen.

Uw energiefactuur te hoog?

Uw energiefactuur te hoog?

Het OCMW van Melle ontvangt jaarlijks een federale subsidie van 36.000 euro om financieel kwetsbare Mellenaars te ondersteunen om enerzijds het energieverbruik te verminderen en anderzijds om tegemoet te komen in de hoge energiefacturen. Het OCMW Melle liet tot nu toe na om hiervan gebruik te maken. Hierdoor zijn gedurende jaren deze subsidies verloren gegaan en kreeg het OCMW-cliënteel deze ondersteuning niet. Vooruit-Melle betreurt deze manier van werken, maar er is verbetering op komst.

Buurtoverleg nodig? De buurt wil gehoord en geïnformeerd worden.

Buurtoverleg nodig? De buurt wil gehoord en geïnformeerd worden.

Heerst er binnen deze meerderheid een schrik om met een buurt in gesprek of overleg te gaan? Wij zouden alvast denken.

Melle op vrijersvoeten

Melle op vrijersvoeten

Je kon er niet naast kijken: de lokale pers stond bol met het nieuws dat Melle de gemeentes van de politiezone een huwelijksaanzoek zal doen.

Geen coronapremie van €500 voor personeel van onze gemeente.

Geen coronapremie van €500 voor personeel van onze gemeente.

Op de gemeenteraad van januari stelde onze fractie de vraag hoe het komt dat het personeel van de gemeente geen coronapremie van 500 euro (in de vorm van consumptiecheques) mocht ontvangen?

Gratis mondmaskers voor het <br />Melse OCMW-cliënteel, <br />maar waarom geen gratis zelftests?

Gratis mondmaskers voor het
Melse OCMW-cliënteel,
maar waarom geen gratis zelftests?

Je wordt geacht om bij al die gelegenheden jezelf en je gezinsleden te testen. Je betaalt tussen de 3 en de 8 euro per zelftest. Als je een verhoogde tegemoetkoming hebt, kan je aan een zelftest geraken bij de apotheek voor 1 euro. Maar een aantal keren 1 euro betalen, kan voor mensen met een laag inkomen een serieuze uitgavenpost worden. Bovendien zijn er genoeg mensen met een heel beperkt budget, die uit de boot vallen voor een verhoogde tegemoetkoming en alsnog de volle pot moeten betalen.

Telewerkvergoeding voor gemeente en OCMW-personeel

Telewerkvergoeding voor gemeente en OCMW-personeel

Telewerken is sinds de pandemie eerder regel dan uitzondering geworden. Er is een bewustwording gegroeid tussen werkgevers en werknemers dat de publieke dienstverlening van thuis uit ook kan worden gegarandeerd. Telewerk zal vermoedelijk in de nabije toekomst in mindere mate mogelijk zijn dan vandaag, maar toch meer dan voor Corona.

Buurtbewoners reageren op de omgevingsvergunning<br />van de brouwerij Huyghe

Buurtbewoners reageren op de omgevingsvergunning
van de brouwerij Huyghe

De Vooruit fractie stelt zich sinds 2017 de vraag 'Tot welke hoogte is de brouwerij een opportuniteit voor onze gemeente en vanaf welk moment overstijgt het uitbreidingsproject de capaciteit en de leefbaarheid van onze gemeente?'

Samen armoede en sociale uitsluiting aanpakken

Samen armoede en sociale uitsluiting aanpakken

Indien we armoede en sociale uitsluiting echt willen aanpakken, moeten we als OCMW op alle terreinen actie ondernemen en dit in samenwerking met de andere Melse welzijnsactoren. Het OCMW kan moeilijk alleen een systematisch en globaal beleid voeren, gericht op armoede, gezien de diverse aspecten van de problematiek.

Subsidie aan uiterste rechtse VZW weggestemd

Subsidie aan uiterste rechtse VZW weggestemd

Na een nogal bewogen discussie tijdens de zitting van de gemeenteraad van december kwam het tot de stemming over de subsidie (tbv 125 euro) aan vzw De Randgemeenten. Deze vzw steunt flaminganten in de rand van Brussel - De drie oppositiepartijen en het onafhankelijke raadslid stemden tegen.

Worden de financieel meest kwetsbare Mellenaars gesteund?

Worden de financieel meest kwetsbare Mellenaars gesteund?

In onze nieuwsbrief van oktober kon je lezen dat de Melse kwetsbare gezinnen vier Mellebons (één per kwartaal) in 2021 zouden ontvangen als één van de Corona-ondersteuningsmaatregels. De Vlaamse overheid stortte hiervoor 17179 euro aan het OCMW van Melle. Van dit bedrag werd er 7660 euro aangewend voor deze Mellebons. Wat er met het saldo van 9519 euro zal gebeuren is tot op heden niet duidelijk. Wim stelde hierover tijdens de laatste raad voor maatschappelijk welzijn enkele vragen.

Wordt OCMW Melle cateringdienst voor elke Mellenaar?

Wordt OCMW Melle cateringdienst voor elke Mellenaar?

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste een nieuw reglement dat voorziet dat elke Mellenaar ongeacht leeftijd, fysieke beperking of financiële situatie een warme maaltijd kan bestellen bij het OCMW. Het OCMW maakt deze maaltijden niet aan, vervoert deze niet, maar ondersteunt hiervoor een traiteurdienst. Misschien zou je denken dat dit een goede vorm van dienstverlening is?

Te braaf, te voorzichtig en zonder visie!

Te braaf, te voorzichtig en zonder visie!

Te braaf, te voorzichtig en zonder visie! Zo kan je de aanpassingen van het meerjarenplan (MJP) 2020-2025 samenvatten.

Sociaal wonen in Melle met visie?

Sociaal wonen in Melle met visie?

"Iedereen heeft recht op wonen." Zo staat het in onze Grondwet, maar hier staan we nog ver van af. Een zeer groot aantal gezinnen betaalt meer voor wonen dan hun budget toelaat en leeft noodgedwongen in een woning die te klein is, vochtig of een risico betekent op elektrocutie of CO-vergiftiging. Niet toevallig zijn het juist de zwaksten in de samenleving die het verste afstaan van dit recht: mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, werklozen, langdurig zieken, personen met een beperking, ... .

Gemeentelijke kinderopvang

Gemeentelijke kinderopvang

Tijdens de raadszitting van 22 november stelden we een aantal vragen over lokaal kinderopvang

GBS Melle wil een MOS-school worden.

GBS Melle wil een MOS-school worden.

MOS (milieu op school) helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Printen van COVID-save ticket (CST).

Printen van COVID-save ticket (CST).

Laat je COVID-save ticket (CST) printen in de bib van Melle

Vooruit-Melle gaat op stap!

Vooruit-Melle gaat op stap!

Afgelopen maand brachten we een bezoek aan de groepsopvang voor kinderen georganiseerd door het OCMW van Melle.

Internationale dag tegen extreme armoede

Internationale dag tegen extreme armoede

Wist je dat in Melle 1 kindje op 15 (6.7 procent) van alle kinderen opgroeit in armoede. Het gaat ook hier van kwaad naar erger. In 2004 was dit nog 0.9%, in 2015 3.8% en vandaag 6.7%. Het gaat duidelijk in een stijgende lijn. We moeten die trend keren!

Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

Na een aantal uitlatingen van schepen De Vis bij aanvang van de legislatuur en ook later, dat het OCMW van Melle een erfenis is die niemand wou en dat het debiteurenbeheer van het OCMW voor heel wat verbetering vatbaar is, werd onze aandacht voor de OCMW-werking nog meer gefocust.

Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Tijdens de ontmoeting met de nieuwe Mellenaars op 11 september maakten we kennis met een iets oudere mevrouw uit Gent, die verhuisde naar Melle en tijdens de kennismaking terecht opmerkte, dat de hoofdingang van het gemeentehuis niet toegankelijk genoeg is voor iemand die slecht te been is.

Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Wist je dat de Melse kwetsbare gezinnen 4 Mellebons (1 per kwartaal) in 2021 zouden ontvangen als ondersteuningsmaatregel? Tot op heden ontvingen zij er nog maar 1 (samen met de verdeling van de Coronabon in april 2021).

Wie blust er de brand?

Wie blust er de brand?

Omdat de gemeente binnenkort nieuwe brandblustoestellen aankoopt en er hierbij ook brandblusoefeningen worden voorzien, stelde de Vooruit-fractie tijdens de gemeenteraad voor om de verenigingen die frequent gebruikmaken van deze gemeentelijke ontmoetingscentra de kans te bieden om brandblusoefeningen te volgen.

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

De huidige voorzitter van het BCSD liet bij aanvang van de huidige legislatuur verstaan dat het OCMW een "erfenis" inhield die niemand wou. Regelmatig worden bepaalde werkingen van OCMW en gemeente waaronder het debiteurenbeheer (OCMW en/of gemeente?) als problematisch omschreven.

Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Na vaststellingen door de gemeentelijke milieudienst werd door de NMBS opdracht gegeven aan Tractebel om een onafhankelijke geluidstudie uit te voeren. Het rapport van deze studie werd op 24 augustus voorgesteld. Deze infoavond verliep niet zoals we gewoon zijn omdat de raadsleden een aparte voorstelling om 18u kregen en de buurtbewoners om 20u. Wim nam deel aan de beide voorstellingen en stelde vast dat deze identiek waren, maar dat tijdens beide uiteenzettingen je niet zag wie deelnam en welke er werden vragen gesteld. Ons inziens een niet zo transparante werkwijze om inspraak te voeren omdat er geen dialoog mogelijk was.

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Dit artikel is nog niet af

Vooruit-Melle zoekt versterking!

Vooruit-Melle zoekt versterking!

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Elk jaar wordt de algemeen directeur gevraagd om uiterlijk op 30 juni over de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW te rapporteren aan het politieke niveau. Deze rapportering is verplicht. Zo wordt het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen.

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2002 de volgende definitie vast: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt.

Mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt.

Op 23 juni, de langste dag van het jaar, is het de Dag van de Mantelzorgers. Die dag worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet. - Vooruit-Melle wil al deze mantelzorgers bedanken en in de bloemetjes zetten.

De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

De afwerking van de nieuwe gemeentelijke Parkschool en het bijhorende Elsdriespark nadert zijn eindfase en net nu neemt de meerderheid om de beslissing te besparen op de afscheiding tussen het park en de aangelanden.

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

Vooruit-Melle stelde aan gemeenteraad van 17 mei, de IDAHOT-dag, voor om een SOGIE-vriendelijk beleid uit te rollen en de bevoegdheid 'Gelijke Kansen' toe te vertrouwen aan een schepen.

OCMW-assistentiewoningen Kleine Havertuin

OCMW-assistentiewoningen Kleine Havertuin

Tijdens de raadszitting van april werden de aanpassingen van het toewijsreglement en de opnameovereenkomst en de interne werkingsnota van de assistentiewoningen De Kleine Havertuin besproken. Deze teksten bevatten samen 21 blz en werden sinds de opening van de assistentiewoningen in 1995 niet herzien. Omdat de indexatie van de dagprijs tussen 1995 en 2021 slechts één keer (in 2011) gebeurde, gaf ook dit stof tot discussie. We vonden het dus een goed moment om onze visie op het Melse opnamebeleid te laten horen en te verwerken.

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Onze fractie wou weten wat de respons is op de Coronabon, die alle getroffen zelfstandigen financieel moest ondersteunen. We vernamen dat er in totaal 12.690 Coronabons werd verdeeld, waarvan 5.250 met een waarde van 10 euro en 7.440 van 5 euro in totaal dus voor een waarde van 89.700 euro. Intussen werden er 3.392 Coronabons ingediend bij de gemeente en werd er 23.564 euro terugbetaald aan de zelfstandige ondernemers. Deze betaling gebeurt binnen de 30 dagen na het indienen van de bons. 53% van dit bedrag werd aan de horeca uitbetaald, 20% aan bloemenzaken, 11% aan kleding en 16% aan diversen.

Vooruit Melle, werkt aan Melle en kijkt vooruit.

Vooruit Melle, werkt aan Melle en kijkt vooruit.

Vooruit Melle wil onze gemeente nog aangenamer maken om er te wonen, te leven, te spelen, te winkelen, enz. Wil je hieraan deelnemen, praten, denken, werken, plezier maken, ... dan ben je welkom bij Vooruit Melle.

Waarom betaalt het ene kind meer <br />dan het andere op het speelplein van Melle?

Waarom betaalt het ene kind meer
dan het andere op het speelplein van Melle?

Jaarlijks organiseert de vzw Sp2 speelpleinwerking voor kleuters en kinderen op het sport- en recreatiedomein Kouterslag. De formule van deze werking kent al jaren heel veel succes, logisch want de animatoren staan telkens klaar om uw kind vol enthousiasme te begeleiden door een dag vol spel, sport en ontspanning.

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Het lokale niveau wordt niet langer gepercipieerd als een 'lager niveau' maar als het 'eerste bestuursniveau', aangezien men als eerste in contact komt met de burgers.

Officiële vragen in de gemeenteraad<br /> zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Officiële vragen in de gemeenteraad
zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Bovenstaande afbeelding toont het afvalprobleem dat zich ruim anderhalf jaar voordeed aan de achterkant van de cafetaria op de Kouterslag.

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst

Onze kersverse Vooruit-fractie diende tijdens de raadszitting van maart 2021 het voorstel in om de Melse klachtenbehandeling nog te verbeteren door een onpartijdige tweedelijnsklachtenbehandeling in te voeren en hiervoor samen te werken met de Vlaamse ombudsdienst.

Weet jij graag wat er reilt en zeilt in Melle?

Weet jij graag wat er reilt en zeilt in Melle?

Melle heeft 14 adviesraden, 1 kindergemeenteraad en een Werkgroep Wereldoorlog 1, maw 16 overlegstructuren, die terug te vinden zijn op de gemeentelijke website

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Jeugdactiviteiten tijdens Corona MAGDANOG?

Jeugdactiviteiten tijdens Corona MAGDANOG?

Zo'n 70 verschillende jeugdinfopartners sloegen de handen in mekaar om een correct antwoord te leveren op meer dan 1.000 vragen waar jongeren mee kampen.

Bouw Parkschool en turn- en gymzaal

Bouw Parkschool en turn- en gymzaal

Wie regelmatig in de Beekstraat of Vossenstraat voorbij rijdt, ziet dat de nieuwe school en turnzaal steeds meer vorm aan het krijgen zijn. In de CBS-verslagen lezen we regelmatig dat het college een werfverslag of vorderingsstaat ontvangen heeft. We zouden de nodige documenten kunnen opvragen bij de diensten, maar in het belang van elke inwoner en alle raadsleden de volgende vraag.

Participatie en sociale activering

Participatie en sociale activering

De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering. Belangrijk in de handhaving van de vooropgestelde normen is dat de gemeente als toezichthoudende overheid werd aangeduid. Dit houdt in dat de gemeente moet controleren of de vooropgestelde normen (als deze er zijn) worden nagekomen.

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

aanstellen stagiairs bij het OCMW

aanstellen stagiairs bij het OCMW

Op de OCMW raad van 21 februari stelt Tim Dhondt onderstaande vraag. Graag vernemen we van het bestuur de huidige en toekomstige visie i.v.m. het aanstellen van stagiairs bij de diensten van het OCMW. Leerlingen in opleiding dienen kansen te krijgen om werkervaringen op te doen, een stage bij het OCMW kan daarbij helpen en een belangrijke meerwaarde vormen in hun opleiding.

Samen BIN-nen

Samen BIN-nen

Heb jij al van het BIN-netwerk gehoord?

Hindermetingen werkplaats NMBS

Hindermetingen werkplaats NMBS

Maandag 11 januari werden er op verschillende locaties rond de NMBS-werkplaats door Fluvius en in opdracht van het college van burgemeester en schepenen metingen gedaan ihkv de maximale lichtsterkte rond deze werkplaats.

Wilde bijen in nood

Wilde bijen in nood

Op 29 april 2018 vroeg Wim aan de milieuraad om een actieplan op te stellen om alle soorten wilde bijen, die het momenteel voor diverse redenen moeilijk hebben, te helpen. De milieuraad en het Regionaal Landschap Schelde Durme zetten hun schouders onder het voorbereidende werk om dit bijenplan te lanceren. Op 18 januari 2021 werd met unanimiteit in de gemeenteraad beslist om Natuurpunt studie vzw dit wilde bijenplan te laten opstellen.

Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Met het nieuwe reglement worden Mellenaars ondersteund die het financieel moeilijk hebben om oa de huisvuilophaling te betalen. Dit nieuwe reglement gaat de goede weg op, maar sp.a had bedenkingen en 1 ernstig bezwaar.

We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los!

We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los!

Onze jaarlijkse traditie naast de sp.a-leden ook onze sympathisanten te bedanken met een hapje en een drankje kon jammer genoeg door de Coronapandemie niet plaatsvinden. Maar sp.a zou sp.a niet zijn als we dit op een creatieve manier hebben aangepakt.

Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Jaarlijks wordt in de gemeenteraadszitting van december diverse eenmalige subsidies voorgelegd. Sinds meerdere jaren wordt door Melle ook aan vzw Komitee De Randgemeenten in de rand van Brussel een subsidie toegekend van 125 euro; een te verwaarlozen bedrag dat geen discussie waard is, maar toch.

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

De huidige bestuursmeerderheid van CD&V en NV.A beloofde de aanleg van fietssuggestiestroken en snelheidsremmende maatregelen in de Merelbekestraat om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Dit staat ook opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Er is hiervoor ook reeds 100.000 EURO gebudgetteerd.

Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

De groep kwetsbare Mellenaars ontvangt binnenkort een Mellebon. Voor kwetsbare gezinnen zonder kinderen wordt 4 keer per jaar 20 euro voorzien en voor gezinnen met kinderen wordt dit bedrag verhoogd met 10 euro ongeacht het aantal kinderen.

Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

In de gemeenteraad van 16 november diende een agendapunt goedgekeurd te worden met betrekking op parkeertoezicht in de blauwe zone. Door technische problemen met het streamen van deze gemeenteraad werd deze geschorst en uitgesteld naar maandag 23 november.

Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

De federale regering maakte 125 miljoen euro vrij om alle burgers financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis en zette hiervoor ook als ondersteuning een communicatiecampagne op punt en dit in het bijzonder voor alle kleinere OCMW's zoals dat van Melle.

Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug zorgen nu al voor extra verkeershinder en -drukte in wijk Vogelhoek.

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Bij de aanduiding van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd een bekwame en deskundige expert geweigerd omdat hij ooit sp.a gemeenteraadslid en verkiezingskandidaat was en hij sinds 2010 tot einde 2018 de gecorovergaderingen bijwoonde als vertegenwoordiger van de sp.a fractie. Sindsdien is betrokkene niet langer politiek actief.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gaat en dat dit plan veel ruimer is dan enkel de ontwikkeling van de voormalige zandwinningsput; hetgeen natuurlijk waar is, maar soms is het kleinere deel even belangrijk als het grotere geheel. Sp.a stemde tegen en de andere oppositiepartijen Open VLD en Groen onthielden zich.

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Het is waar, de Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid nodigde alle politieke fracties uit om de Corona ondersteuningsmaatregelen te bespreken. Deze besprekingen vonden plaats op 30 april, 7 mei, 3 juni en 30 juni. Er werd zonder discussie afgesproken dat alle politieke families hun schouders zouden zetten om constructief samen te werken en de getroffen Mellenaars, verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen waar mogelijk en over de partijgrenzen heen samen te werken en te communiceren. Heel wat voorstellen werden op tafel gelegd en besproken. Niet alle voorstellen haalden de eindmeet, maar het voelde goed aan om op een constructieve manier alle getroffen Mellenaars, verenigen, edm te helpen.

COVID-19-toeslag bij Groeipakket

COVID-19-toeslag bij Groeipakket

Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.

Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?

Gratis kaarten concert 65-jarigen

Gratis kaarten concert 65-jarigen

Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.

Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.

OCMW Melle, een verhaal van lange adem

OCMW Melle, een verhaal van lange adem

Een kritische kijk op de budgetten van het OCMW.

Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.

UITPAS individueel of voor organisaties

UITPAS individueel of voor organisaties

Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.

Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.

Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten.

Het OCMW is er voor iedereen

Het OCMW is er voor iedereen

De coronacrisis treft een groot deel van de Belgische bevolking recht in hun portemonnee. Horecapersoneel, winkelbediendes, hardwerkende zelfstandigen, allemaal mensen die plots zonder opdrachten komen te zitten. Uitzendkrachten en jobstudenten die niet meer kunnen werken.

Ruimtelijke (wan)ordening in Melle?

Ruimtelijke (wan)ordening in Melle?

Het is duidelijk dat deze bestuursmeerderheid heel wat over heeft om het Melse ruimtelijke beleid te sturen en bij te sturen waar zij dit nodig vinden of waar het hen gevraagd wordt.

OCMW

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW staat open voor alle Mellenaars, dus ook voor u. Daarbij spelen uw leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Open betekent daarnaast dat u er met elke vraag terecht kunt, hoe groot of hoe klein die ook is.

Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning.

OCMW-dienstverlening

OCMW-dienstverlening

De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.

Het voorlopige RUP brouwerij Huyghe

Het voorlopige RUP brouwerij Huyghe

Maandag 18 februari 2019 wordt in de gemeenteraad vanaf 20u de goedkeuring van één van de belangrijkste dossiers besproken nl. "het voorlopige RUP brouwerij Huyghe"

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken. Omdat sp.a het belangrijk vindt dat de buurtbewoners goed en correct worden geïnformeerd, buste sp.a een pamflet met de melding dat deze bespreking plaatsvond tijdens de gemeenteraadszitting. Er was reactie op onze pamfletactie want een tiental buurtbewoners kwamen luisteren.